RUKSAK (PUN) KULTURE

RUKSAK (PUN) KULTURE

18. prosinca 2021.

U ponedjeljak, 13. prosinca 2021, učenici 4. A opće gimnazije svoju su nastavu Likovne umjetnosti zajedno sa profesoricom Marijom Jelkić obogatili učeći i primjenjujući tehnike lomografije sudjelovanjem na projektu Ruksak pun kulture i radionici Lomografija – analogna fotografija je opet kul,  koji su im predstavili filmski producent Matija Drniković te filmska redateljica i scenaristica Lana Kosovac iz Zagreba.

Lomografija je tehnika namjernoga slikanja neobičnih, neki bi ih nazvali loših, fotografija. Fotografira se koristeći analogne fotoaparate, no već pri fotografiranju primjenjuju se tehnike lomografije, kao što su: fotografiranje iz različitih perspektivi, neobična kompozicija, neoštra slika, prevelika ekspozicija itd. Važno je napomenuti da u duhu lomografije nema nikakvih pravila i nema loših fotografija.

No na ovoj smo radionici proces lomografije proširili dodatnim uništavanjem analognih filmova na kojima su fotografije, uranjajući ih u smjese vina, kave, ulja i drugih reagensa.

Jedino što je preostalo je sačekati rezultate lomografije, odnosno izrađene fotografije koje su nam Matija i Lana obećali proslijediti u narednim danima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture i medija organizirali su projekt Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine. S ciljem ulaganja u  područja obrazovanja i kulture na državnoj razini. Vezan je uz umjetnost i kulturu, te ga u hrvatskim vrtićima i školama provode stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.

Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole. Djeca od tri godine i učenici od 6 do 18 godina iz svih županija i općina su korisnici ovoga programa.

SVRHA PROGRAMA: Poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

CILJ PROGRAMA: Priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

Domagoj Lovošević 4. a OG

Wordpress Gallery Plugin Free

Ruksak (pun) kulture

13. studenoga 2019.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture sklopili su u listopadu 2014. godine Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine, nacionalnoga dopunskog programa potpore u vrtićima, osnovnim i srednjim školama, a vezano uz umjetnost i kulturu, koji će u hrvatskim vrtićima i školama provoditi stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.

Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole. Djeca od tri godine i učenici od 6 do 18 godina su korisnici ovoga programa. Riječ je o zajedničkoj inicijativi Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja i zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini.

Stranica projekta:

Ruksak (pun) kulture zajednički je pothvat obrazovnog i kulturnog sektora na nacionalnoj i lokalnoj razini, a pritom su uključene sve županije i općine.


SVRHA PROGRAMA: Poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

CILJ PROGRAMA: Priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

KORISNICI:

 • djeca od 3 do 6 godina
 • učenici od 1. do 4. razreda OŠ
 • učenici od 5. do 8. razreda OŠ
 • učenici srednjih škola

OPIS PROGRAMA: Ruksak (pun) kulture program je koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Program zajednički provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao dopunski program potpore kurikulu u vrtićima, osnovnim i srednjim školama.

Predviđeno je tijekom godine organiziranje do 100 događanja u Republici Hrvatskoj na kojima će se prezentirati jedan od (najviše) 40 kulturno-umjetničkih programa pripremljenih za potrebe programa.

Programske djelatnosti su:

 • kazališna umjetnost
 • filmska umjetnost
 • glazbena umjetnost
 • plesna umjetnost
 • likovna umjetnost
 • književnost
 • baština
 • programi studenata umjetničkih akademija.

Provoditelji programa su:

 • profesionalni umjetnici
 • studenti umjetničkih akademija uz mentorstvo profesora.

KLJUČNI KRITERIJI za odabir vrtića, osnovnih i srednjih škola u kojima će se provoditi kulturno-umjetnički programi/radionice su:

 • područni vrtići i škole
 • prometno slabije povezani vrtići i škole
 • zainteresiranost vrtića i/ili škole za umjetničke programe i radionice
 • zainteresiranost učitelja, nastavnika i odgojitelja za diseminaciju programa i radionica.

KLJUČNI KRITERIJI za odabir kulturno-umjetničkih programa/radionica koji se provode u okviru projekta su:

 • usklađenost sadržaja s ciljevima Nacionalnog okvirnog kurikula;
 • održivost – mogućnost ponavljanja programa ili njegovih rezultata u sredini u kojoj je prezentiran;
 • prilagođenost uvjetima izvođenja u prostorima vrtića i škola uz jednostavne i prenosive rekvizite;
 • upisanost predlagatelja iz područja kazališne djelatnosti u Očevidnik kazališta;
 • usklađenost cijena programa s Odlukom o sadržaju  programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovu ostvarivanju  kojom su one određene;
 • visoka razina umjetničke kvalitete i profesionalnih standarda umjetničkih i kulturnih programa.

Vrijeme trajanja programa: prilagođeno je uzrastu djece i mladih (1,5 sat / 3 sata / 1 dan / 2 dana/ 3 dana).

AKTIVNOSTI PROGRAMA:

 • analiza potreba i želja za provedbom kulturnih i umjetničkih programa u dislociranim sredinama
 • izbor i kupnja do 40 kulturnih i umjetničkih programa godišnje prema prethodno definiranim kriterijima u sljedećim područjima: kazališna, filmska, glazbena, plesna, likovna umjetnost, književnost, baština i programi studenata umjetničkih akademija
 • priprema i provedba do 100 događanja na kojima će se prezentirati kulturni i umjetnički programi:
  1. u vrtićima (do 35 programa godišnje)
  2. u OŠ (do 40 programa godišnje)
  3. u SŠ (do 25 programa godišnje)
 • godišnja evaluacija uspješnosti provedbe projekta i preporuke za poboljšanja

Opaska: planirana je godišnja pokrivenost programima do 5% ukupnih vrtića / škola / područnih objekata.

TRAJANJE PROGRAMA: 6 godina

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA: 1,000.000,00 kn godišnje

REZULTATI PROGRAMA:

 • ostvarena dostupnost kulturnih i umjetničkih programa djeci i mladima u dislociranim sredinama (do 3000 djece i mladih godišnje)
 • ostvareni doprinos razvoju estetske kulture djece i mladih
 • djeca i mladi senzibilizirani za područje umjetnosti i kulture
 • programi (ili njihovi dijelovi) predani odgojiteljima, profesorima, djeci i mladima na daljnje korištenje

PRAĆENJE I VREDNOVANJE USPJEŠNOSTI PROVEDBE PROGRAMA:  Praćenje uspješnosti provedbe projekta – kvalitativna i kvantitativna evaluacija – provodi se jednom godišnje, na koncu godine.

Kvantitativni godišnji pokazatelji uspješnosti provedbe programa su:

 • broj otkupljenih/financiranih programa
 • broj pripremljenih i provedenih događanja
 • broj djece i mladih koji su sudjelovali u programu R(p)K
 • broj odgojitelja, učitelja i nastavnika koji su sudjelovali u pripremi i provedbi programa
 • broj repliciranih aktivnosti potaknutih usvojenim kulturnim i umjetničkim programima
 • razina utrošenih financijskih sredstva
 • prosječno utrošena financijska sredstva po provedenom programu/radionici

 Kvalitativno vrednovanje provedenih programa provodi se:

 • metodom ankete o zadovoljstvu i korisnosti novih iskustava
 • na uzorku od 10% djece i mladih te 10% odgojitelja, učitelja i nastavnika koji usvajaju ponuđene kulturne i umjetničke programe.
 • Na završetku programa – nakon 6 godina njegove provedbe predviđena je finalna evaluacija u kojoj se vrednuju relevantnost, efikasnost, efektivnost i održivost programa R(p)K.

AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


RUKSAK (PUN) KULTURE ŠK. GOD. 2023./2024.

U petak, 22. rujna 2023., učenici 4. A opće gimnazije svoju su nastavu Likovne umjetnosti i Filozofije zajedno sa profesoricom Marijom Jelkić i pedagoginjom Zdenkom Lončarić obogatili prateći radionicu „Kako gledati film…“ pod stručnim vodstvom dr.sc. Višnje Pentić, predavačice filmoloških i medijskih kolegija na Učiteljskom fakultetu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu projekta „Ruksak (pun) kulture“.

Cilj je radionice bio upoznati učenike s osnovnim alatima za osviješteno gledanje filma i ostalih medijskih sadržaja kroz gledanje i analizu nagrađivanih kratkih filmova suvremene hrvatske kinematografje. Razvijanje vještine prepoznavanja i analize različitih filmskih izražajnih sredstava ključ je kvalitetnog gledanja filma koje omogućuje da ga argumentirano kritički vrednujemo. Kroz gledanje i analizu odabranih novijih – kratkih hrvatskih fîlmova svih rodova učenici su usvojili osnovna filmološka znanja o strukturi filmskog djela te razvili vještine interpretacije koja proizlaze upravo iz mogućnosti njihova uočavanja.

Filmovi koje su učenici gledali i analizirali su :

 • Sindrom 17
 • U plavetnilo
 • Onda vidim Tanju
 • Laci bježi u Mađarsku

Filmove su gledali preko platforme https://www.croatian.film/hr/na kojoj su trajno i javno dostupni.

Učenici su po završetku radionice bili upoznati s elementima filmskog jezika te osposobljeni za filmsku analizu i interpretaciju. Razvili su umijeće kritičkog mišljenja utemljeno na dubinskom poznavanju zakonitosti filma kao medija koje će kasnije moći primjeniti u svakodnevnom životu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo kulture i medija organizirali su projekt “Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi” . Ovaj je projekt dio kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Dora Šrepfler, 4.OG a

Wordpress Gallery Plugin Free

RUKSAK (PUN) KULTURE ŠK. GOD. 2023./2024.

U petak, 22. rujna 2023., učenici 4. A opće gimnazije svoju su nastavu Likovne umjetnosti i Filozofije zajedno sa profesoricom Marijom Jelkić i pedagoginjom Zdenkom Lončarić obogatili prateći radionicu „Kako gledati film…“ pod stručnim vodstvom dr.sc. Višnje Pentić, predavačice filmoloških i medijskih kolegija na Učiteljskom fakultetu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u sklopu projekta „Ruksak (pun) kulture“.

Cilj je radionice bio upoznati učenike s osnovnim alatima za osviješteno gledanje filma i ostalih medijskih sadržaja kroz gledanje i analizu nagrađivanih kratkih filmova suvremene hrvatske kinematografje. Razvijanje vještine prepoznavanja i analize različitih filmskih izražajnih sredstava ključ je kvalitetnog gledanja filma koje omogućuje da ga argumentirano kritički vrednujemo. Kroz gledanje i analizu odabranih novijih – kratkih hrvatskih fîlmova svih rodova učenici su usvojili osnovna filmološka znanja o strukturi filmskog djela te razvili vještine interpretacije koja proizlaze upravo iz mogućnosti njihova uočavanja.

Filmovi koje su učenici gledali i analizirali su :

Sindrom 17

U plavetnilo

Onda vidim Tanju

Laci bježi u Mađarsku

Filmove su gledali preko platforme https://www.croatian.film/hr/na kojoj su trajno i javno dostupni.

Učenici su po završetku radionice bili upoznati s elementima filmskog jezika te osposobljeni za filmsku analizu i interpretaciju. Razvili su umijeće kritičkog mišljenja utemljeno na dubinskom poznavanju zakonitosti filma kao medija koje će kasnije moći primjeniti u svakodnevnom životu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo kulture i medija organizirali su projekt “Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi” . Ovaj je projekt dio kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Dora Šrepfler, 4.OG a

Wordpress Gallery Plugin Free

LIKOVNA RADIONICA – „IGRAJ S KNIFEROM“

U četvrtak, 9. lipnja 2022. godine, učenici 2.b opće gimnazije svoju su nastavu Likovne umjetnosti, zajedno s profesoricom Marijom Jelkić, obogatili likovnom radionicom „Igraj s Kniferom“, a u sklopu projekta „Ruksak (pun) kulture“. Radionicu je osmislila i provela dr.sc. Lana Skender u suradnji sa studentima diplomskog studija Likovne kulture Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.

Svrha radionice je upoznavanje s umjetničkim radom Julija Knifera, koji je djelovao kao član grupe Gorgona 60-ih i 70-ih godina i svojim konceptima obilježio hrvatsku umjetnost druge polovice 20. stoljeća. Učenje se odvijalo u neformalnoj atmosferi osmišljene didaktičke igre kroz više različitih radionica. Uključeni su suvremeni pristupi koji omogućavaju izravan susret i istraživanje koncepta, procesa i likovne strukture  umjetničkog djela. Učenici su percipirali umjetnika i njegov rad preko esencijalnih vrijednosti njegovog umjetničkog koncepta, a ne činjenica i interpretacija. Aktivnosti učenika organizirane su oko niza igara i postupaka u kojima se koriste didaktički materijali osmišljeni na temelju izvornih autorovih umjetničkih djela.

Učenici su se upoznali s radom Julija Knifera gledanjem animiranog filma Meandar Mislava Rotima i istraživanjem crteža, slika i prostornih intervencija s motivom meandra. Analizirali su Kniferove slike i uvidjeli razvoj od figuracije do apstrakcije. Upoznali su se s Kniferovim dnevnicima i odnosima između slike i teksta. Na temelju Kniferovih citata te okomitih i vodoravnih ploha isprobali su varijacije komponiranja meandra u obliku kolaža kojeg su, zatim, tehnikom fototransfera prenijeli na medijapan ploču. U stvaranju svoje varijacije koristili su i protokolarnu monotoniju crtanja grafitom koju su integrirali u nastali kolaž. Nakon toga odigrali su nekoliko igara temeljenih na Kniferovim radovima i postupcima. Igrali su igru memory napravljenu od Kniferovih autoportreta, bojali su tekst složen u različitim smjerovima da bi dobili meandar, napravili su meandar igrom logičke slagalice i na kraju odigrali društvenu igru u kojoj su pokazali znanje o radu Julija Knifera.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture i medija organizirali su projekt “Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi”. Ovaj je projekt dio kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Ruksak (pun) kulture program je koji omogućava usvajanje i približavanje umjetnosti i kulture djeci i mladima koji žive u sredinama s ograničenom dostupnosti kulturnim i umjetničkim sadržajima.

Možemo se pohvaliti da smo u ovoj školskoj godini dobili dvije radionice iz ovog projekta. Naime, u prosincu prošle godine za naše je učenike bila organizirana radionica – Lomografija – analogna fotografija je opet kul, koju su nam predstavili filmski producent Matija Drniković te filmska redateljica i scenaristica Lana Kosovac, oboje iz Zagreba.

Nadamo se i drugim radionicama u vremenu koje je pred nama, jer na ovakav je način i nastava Likovne umjetnosti dinamičnija i zanimljivija, te u skladu sa zahtjevima kurikuluma.

Marija Jelkić

Wordpress Gallery Plugin Free

RUKSAK (PUN) KULTURE ŠK. GOD. 2021./2022.

U ponedjeljak, 13. prosinca 2021, učenici 4. A opće gimnazije svoju su nastavu Likovne umjetnosti zajedno sa profesoricom Marijom Jelkić obogatili učeći i primjenjujući tehnike lomografije sudjelovanjem na projektu Ruksak pun kulture i radionici Lomografija – analogna fotografija je opet kul,  koji su im predstavili filmski producent Matija Drniković te filmska redateljica i scenaristica Lana Kosovac iz Zagreba.

Lomografija je tehnika namjernoga slikanja neobičnih, neki bi ih nazvali loših, fotografija. Fotografira se koristeći analogne fotoaparate, no već pri fotografiranju primjenjuju se tehnike lomografije, kao što su: fotografiranje iz različitih perspektivi, neobična kompozicija, neoštra slika, prevelika ekspozicija itd. Važno je napomenuti da u duhu lomografije nema nikakvih pravila i nema loših fotografija.

No na ovoj smo radionici proces lomografije proširili dodatnim uništavanjem analognih filmova na kojima su fotografije, uranjajući ih u smjese vina, kave, ulja i drugih reagensa.

Jedino što je preostalo je sačekati rezultate lomografije, odnosno izrađene fotografije koje su nam Matija i Lana obećali proslijediti u narednim danima.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Ministarstvo kulture i medija organizirali su projekt Ruksak (pun) kulture – Umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine. S ciljem ulaganja u  područja obrazovanja i kulture na državnoj razini. Vezan je uz umjetnost i kulturu, te ga u hrvatskim vrtićima i školama provode stručnjaci – književnici, likovni i kazališni, glazbeni i plesni umjetnici.

Ruksak (pun) kulture dio je kulturne politike Vlade Republike Hrvatske za vrtiće, osnovne i srednje škole. Djeca od tri godine i učenici od 6 do 18 godina iz svih županija i općina su korisnici ovoga programa.

SVRHA PROGRAMA: Poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

CILJ PROGRAMA: Priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim, prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

Domagoj Lovošević 4. a OG

Wordpress Gallery Plugin Free


SREDNJA ŠKOLA VALPOVO U PROJEKTU RUKSAK (PUN) KULTURE

Ministarstvo kulture objavilo je popis odabranih odgojno – obrazovnih ustanova u kojima će se u idućoj školskoj godini 2020./21. odvijati projekt Ruksak (pun) kulture. Na popisu se nalazi i naša ustanovama. Ovo je treće sudjelovanje Srednje škole Valpovo u projektu. Radi se o zajedničkom umjetničko – edukativnom programu Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture, odnosno zajedničkom ulaganju područja obrazovanja i područja kulture na državnoj razini.

Svrha projekta je poticanje djece i mladih na razumijevanje i usvajanje umjetnosti i kulture u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske

Cilj projekta je priprema i provedba različitih kulturnih i umjetničkih programa prilagođenih djeci i mladima u vrtićima, osnovnim i srednjim školama u dislociranim i prometno slabije povezanim područjima Republike Hrvatske.

Programske djelatnosti su iz područja: kazališne, filmske, glazbene, plesne i likovne umjetnosti te književnosti i kulturne baštine.

Provoditelji programa su profesionalni umjetnici, sveučilišni profesori i studenti umjetničkih akademija.

Ohrabreni sudjelovanjem u prijašnjim projektima očekujemo vrlo zanimljiv edukativni program u kojem će naši učenici, pod vodstvom profesorice Marije Jelkić, doista uživati.

Ravnateljica:

Svjetlana Kalpić, dipl.ing.


RUKSAK PUN KULTURE  2019. – Sve(i)mir – „Kvantni svemir u neprestanom kretanju“

U ponedjeljak, 28. listopada 2019. godine Srednju školu Valpovo posjetile su tri akademske umjetnice Nina Iris Bešlić, Ivana Kutuzović i Ivana Ognjanovac te održale radionicu pod nazivom Sve(i)mir – „Kvantni svemir u neprestanom kretanju“ – svemir očima umjetnika, u sklopu projekta Ministarstva kulture “Ruksak pun kulture”. Na radionici su sudjelovali učenici 4. OG A razreda, a projekt su podržale profesorice Marija Jelkić i Dunja Straka.

Ideja za radionicu proizašla je iz suradnje Nine Bešlić, Ivane Kutuzović i Gorana Gatalice na temu svemira, sa željom da se učenici služe svojim znanjima te ih praktično realiziraju i pritom pronađu inspiraciju u svemiru. Ciljevi radionice su povezati znanost i umjetnost, razviti kod učenika sposobnost kombiniranja i slaganja te ih potaknuti na kreativno i asocijativno promišljanje.

U prvom dijelu radionice umjetnice su nam, kroz prezentaciju i videe, iznijele priču o svemiru i umjetnosti, podsjećajući nas tako na osnovne činjenice o svemiru i pokazujući nam prikaz svemira u umjetnosti tijekom povijesti, dajući nam pritom inspiraciju u djelima V. Kandinskog, H. Arpa, P. Kleea i K. Maljeviča.

Uslijedio je praktični dio radionice u kojem smo dobili papire i markere te zadatak da tijekom dvadesetak minuta zapisujemo tijek svojih misli na papir, ne mareći pritom na ljepotu rukopisa, veličinu i smjer slova. Zatim je došao red na najiščekivaniji dio radionice, izrada instalacije, inspirirane molekulama i atomima od kojih je svemir sastavljen. Dio učenika je sastavljao dijelove instalacije, dok je ostatak učenika bojao kugle stiropora. U završnoj fazi učenici su, zajedničkim snagama, osmislili krajnji izgled instalacije te ga realizirali. Poticaj u izradi ove svjetlosne instalacije bile su pojednostavljene forme kinetičke i svjetlosne umjetnosti poput O. Pinea, H. Macka i K. Snelsona.

Ova radionica bila je vrlo zanimljiva, a na nas učenike ostavila je izuzetno pozitivne dojmove. Radionica nas je potaknula na promišljanje i kreativnost te smo ostali oduševljeni rezultatom svojega rada. Drago nam je što smo imali priliku ugostiti tri izuzetne umjetnice koje su nas osvojile svojom  spontanošću i neposrednošću.

Labina Đuranić, 4. OG A

Wordpress Gallery Plugin Free

SREDNJA ŠKOLA VALPOVO U PROJEKTU „RUKSAK (PUN) KULTURE“

Na stranicama je Ministarstva kulture i Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljen popis odabranih dječjih vrtića, škola i centara za odgoj i obrazovanje u kojima će se tijekom drugog polugodišta školske godine 2018./2019. i u prvom polugodištu 2019./2020. odvijati umjetničko – edukativni program pod nazivom Ruksak (pun) kulture. Na popisu se nalazi i naša škola koja će po drugi puta sudjelovati u navedenom projektu.


RUKSAK PUN KULTURE  2015.PUTUJUĆA RETROSPEKTIVA VOJINA BAKIĆA   

Program Putujuća retrospektiva Vojina Bakića u sklopu Ruksaka (punog) kulture doputovao je u Valpovo. Za valpovačke srednjoškolce Ana Martina Bakić, profesorica na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, osmislila je i organizirala predstavljanje izabranih djela Vojina Bakića koja jasno prezentiraju proces nastanka i razvoja oblika od čiste figuracije do potpune apstrakcije.

Nakon otvaranje izlože, kako je to i uobičajeno, srednjoškolci su imali stručno vodstvo. Analizom primjera dobili su informacije o ključnim pojmovima skulpture (masa, ploha, prostor, površina) te o procesima nastanka pojedinih djela iz autorovog opusa (redukcija, geometrizacija, zrcaljenje, umnažanje, apstrahiranje). Slijedilo je predavanje i prezentacija o cjelokupnom umjetničkom djelovanju Vojina Bakića.
U drugom dijelu programa učenici su sudjelovali u radionici u kojoj se istraživao proces nastanka skulptura malog mjerila u formi nakita, koje je sam autor ponekad izrađivao (npr. Kolajna Goranovog proljeća). Učenici su istraživali i karakteristike materijala od kojeg su izrađivali nakit kao i rukovanje alatima za njihov način primjene.

Nakon što su iskazali svoj umjetnički potencijal u oblikovanju nakita, slijedila je još jedna izložba, ovaj put njihova.
Obje su izložbe mogli pogledati i drugi učenici i djelatnici škole. Na radionici je sudjelovalo 23 učenika i profesorica povijesti umjetnosti Marija Jelkić.

izvor: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske (https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=13160)

https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11690