ROBOTIKA U SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO

ROBOTIKA U SREDNJOJ ŠKOLI VALPOVO

24. lipnja 2020.

Uvođenjem novog zanimanja Tehničar za elektroniku (sektor Elektrotehnika i računalstvo) pojavila se potreba za nabavkom dodatne nastavne opreme. Naime, u okviru novog strukovnog kurikuluma nalaze se moduli i predmeti koji će učenike educirati za rad sa mikrokontrolerima i mobilnim robotima. Najnovija investicija je nabavka mobilnih robota tipa EMoRo, za koje treba naglasiti da su hrvatske proizvodnje te imaju odlične karakteristike. Inače, škola raspolaže sa edukativnim robotima LEGO Mindstorm koji se koriste za programiranje u nastavi informatike i računalstva kao i za potrebe aktivnosti raznih projekata. Primjećujemo da je sve više učenika, kako gimnazijskih, tako i strukovnih zanimanja, zainteresirano za robotiku i učenje procesa programiranja. Nabavkom novih i modernijih tipova robota, škola će upotpuniti nastavnu opremu i time dodatno zainteresirati učenike i pridonijeti postizanju zadanih ishoda učenja.

Mobilni robot EMoRo predstavlja sam vrh među edukacijskim mobilnim robotima za potrebe obrazovnih ustanova. Izdvajamo neke od karakteristika koje ih ističu pred konkurencijom:

  • mobilni robot pokretan je moćnim ATmega 2560 procesorom
  • osnovni paket sadrži dva kontinuirana servo motora
  • raspolaže sa 40 ulazno-izlaznih priključaka od kojih je 8 za upravljanje servomotorima (omogućuje proširenje do 8 stupnjeva slobode)
  • mobilni robot ima ugrađeni LCD-display, ultrazvučni senzor, senzor akceleracije, infracrveni senzor, žiroskop i kompas
  • mobilnim robotom se može upravljati pomoću pametnog telefona koristeći Bluetooth komunikaciju
  • programiranje robota moguće je putem Arduino IDE programskog okruženja

Na kraju želimo zahvalili tvrtki Inovatic ICT iz Zagreba koja nam je isporučila navedene robote i tom prilikom donirala dva vrijedna dodatna kontrolera.

Nastavnik: Boris Puljek, dipl.ing.