REZULTATI VREDNOVANJA DIGITALNE ZRELOSTI ŠKOLE

REZULTATI VREDNOVANJA DIGITALNE ZRELOSTI ŠKOLE

23. studenoga 2020.

Tijekom proljeća 2020. godine provedeno je samovrednovanje digitalne zrelosti škola, a kasnije i vanjsko vrednovanje na uzorku od 250 škola odabranih slučajnim uzorkom.

Vrednovanje je planirano sa svrhom međuvrednovanja kako bi se utvrdilo stanje digitalne zrelosti tijekom trajanja programa e-Škole. Specifičan cilj vrednovanja bio je izmjeriti učinke zatvaranja škola i prelaska na online način poučavanja koji se dogodio zbog proglašenja pandemije koronavirusom i uspostave restriktivnih epidemioloških mjera. Vrednovanje je provedeno na kraju školske godine čije je drugo polugodište obilježeno nastavom koja se većinom odvijala na daljinu uz značajno korištenje digitalnih tehnologija.

Stoga nije neobično kako su škole pokazale zavidne rezultate digitalnog sazrijevanja. Vrednovanje je pokazalo kako je 50% škola, odnosno njih 125, na srednjoj razini digitalne zrelosti (e-osposobljene), dok ih je čak 40%, odnosno 100, na 4. razini (digitalno napredne). Međutim, svega tri škola nalaze se na najvišoj, 5. razini i mogu se definirati kao “digitalno zrele škole”.

Glavni razlozi za ovako visoke rezultate leže u korištenju alata i opreme te izloženosti nastavnika i učenika komunikacijskim i drugim procesima učenja i poučavanja koji su se tijekom nastave na daljinu odvijali na online platformama. Veliki dio škola dostigao je srednje i više razine digitalne zrelosti, a nastavnici i učenici stekli su izimno važno iskustvo u online učenju i poučavanju, razvili su svoje digitalne kompetencije, samopouzdanje, a neki od njih i promijenili stavove prema tehnologiji u obrazovanju.

Istovremeno, veliki zadatak pred cijelim sustavom ostaje razvijanje kvalitete korištenja tehnologije u nastavi, bolja organizacijska priprema nastave na daljinu, nastavak i širenje stručnog usavršavanja i usvajanje digitalnih kompetencija nastavnika i učenika, iskorištavanje postojećih digitalnih materijala i alata, te kontinuirano osiguravanje podrške nastavnicima i učenicima kao i kontinuirano opremanje škola, nastavnika i učenika.

Prilog: Analiza rezultata samovrednovanja