REZULTATI NATJEČAJA PROJEKTA ERASMUS+ KA2 – Robotika i etika u tehnologiji – novi koncept humanih prava

REZULTATI NATJEČAJA PROJEKTA ERASMUS+ KA2 – Robotika i etika u tehnologiji – novi koncept humanih prava

4. ožujka 2020.

Dragi učenici SŠ Valpovo,

svi oni koji ste se prijavili i na vrijeme prikupili potrebnu dokumentaciju za sudjelovanje u mobilnostima projekta Robotika i etika u prilogu se nalaze rezultati natječaja za svaki je razred posebno izrađena tablica.

Rok za podnošenje žalbi je 11. ožujka 2020. godine a može se podnijeti elektronskom poštom na: silvija.cehic@gmail.com ili pismeno u tajništvo škole.

Rezultati natječaja

2. razredi

3. razredi

4. razredi