NOVI RASPORED SATI ZA ŠK. GOD. 2022./2023. (VRIJEDI OD 12.9.)

NOVI RASPORED SATI ZA ŠK. GOD. 2022./2023. (VRIJEDI OD 12.9.)

10. rujna 2022.

Novi raspored sati za šk. god. 2022./2023. koji vrijedi od 12.9. možete pogledati ovdje.