Erasmus+ KA2 2019./2021. – Robotika i etika u tehnologiji – novi koncept humanih prava (From robotics to the ethics of technology: the new concept of human rights) 

Naziv projekta: „Robotika i etika u tehnologiji – novi koncept humanih prava“ (From robotics to the ethics of technology: the new concept of human rights)

Nadležnost: Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação (PROALV) – za Portugal
Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) – za Hrvatsku

Nositelj projekta: Real Academia de Portugal, S.A., Lisboa, Portugal

Partneri u projektu:Srednja škola Valpovo (Valpovo, Croatia); 33 EG Sveta Sofia (Sofia, Bulgaria); Nezihe Derya Baltali Bilim ve Sanat Merkezi (Denizli, Turkey); GO! Atheneum, Redingenhof (Leuven, Belgium); Istituto di Istruzione Superiore “G.A.,Pischedda (Bosa, Italy)

Program: Erasmus+  za 2019./20. godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Ključna aktivnost 2  – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Aktivnost: Školska partnerstva

Broj projekta: 2019-1-PT01-KA229-061432-6

Ukupna vrijednost projekta: 120.110,00 EUR (Srednja škola Valpovo – 19.390,00 EUR)

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Početak projekta: 1.rujna 2019.

Završetak projekta: 31.kolovoza 2021.

Vrijeme i mjesto mobilnosti:

  • Uvodna konferencija – 25. – 29.11.2019 (Lisabon, Portugal)- 2 nastavnika
  • 1. mobilnost – tema: Ljudska prava i robotika (Leuven, Belgija) – 2 nastavnika + 4 učenika- travanj 2020.
  • 2. mobilnost – tema: Robotika (Denizli, Turska) – 2 nastavnika + 4 učenika – rujan 2020.
  • 3. mobilnost – tema: Robotika i zdravlje (Sofija, Bugarska) – 2 nastavnika + 4 učenika – siječanj 2021.
  • Veljača 2021 – on-line sastanak u vezi digitalnog manifesta u organizaciji Italije (Bosa)
  • Završni (evaluacijski) sastanak partnera u Valpovu (svibanj 2021.

Ciljevi projekta: Opći je cilj ovog projekta prvenstveno sistematizacija i razmjena najboljih praksi i iskustva za nastavnike i učenike iz područja tehnološke etike vezane uz umjetnu inteligenciju i robotiku kontekstualiziran u okviru ljudskih prava. Također će se razviti uvodne aktivnosti robotike u praktični scenarij, poput osnovne robotske građe i kodiranja, kako bi se učenike i nastavno osoblje uvelo u nove tehnologije i digitalno doba. Ciljevi ovog projekta slijede europsku strategiju i politiku u vezi s programom Erasmus+. Isto tako, projekt će razvijati ključne vještine informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u transnacionalnim zemljama razinom dijeljenja najboljih praksi i praktičnih znanja koja će se potom širiti u škole i njihove lokalne zajednice.

 

Stranice projekta: 

Poveznice na stranice:Erasmus+
AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


NOVI PROJEKT NAŠE ŠKOLE – ERASMUS+ KA2

U četvrtak 10. listopada 2019. održan je prvi video sastanak putem Skypea gdje smo se upoznali s kordinatorom i predstavnicima zemalja partnera ovog izvrsno zamišljenog projekta.

Naša škola sudjeluje kao partner projekta koji će se provoditi sljedeće dvije godine.

UKRATKO O PROJEKTU

Zadaća je projekta unaprijediti vještine profesora i učenika (15 do 18 godina) na polju robotike, a u okviru etike tehnologije i ljudskih prava.

U projektu sudjeluju Portugal kao koordinator projekta i sljedeće zemlje partneri: Belgija, Bugarska, Hrvatska, Italija i Turska. Završni je zadatak kreirati Europski digitalni manifest o tehnologiji, robotici i etici za 21. stoljeće na temelju videozapisa i slika s provedenih mobilnosti.

Prvi sastanak na kojem sudjeluju po dva profesora iz svake zemlje partnera bit će u Lisabonu od 25. do 29. Studenoga 2019. godine.

Slijede mobilnosti za učenike, na kojoj sudjeluje četiri učenika i dva profesora u pratnji, a termini su sljedeći:

  • Ljudska prava i robotika- Belgija, travanj 2020.
  • Robotika i ekonomija- Turska, rujan 2020.
  • Robotika i zdravljeBugarska, siječanj 2020.

U veljači 2021. održat će se online sastanak u vezi digitalnog manifesta u organizaciji Italije kao zemlje partnera.

I zadnji susret,  disaminacijskog i evaluacijskog karaktera, na kojem će sudjelovati po dva profesora iz svake države bit će organiziran u Hrvatskoj, u svibnju 2021., gdje naša škola preuzima ulogu domaćina.

 

Članovi  projektnog tima