PROJEKT „BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA“

PROJEKT „BIOSIGURNOST I BIOZAŠTITA“

17. rujna 2021.

Izbijanjem pandemije virusa SARS-CoV-2 uočena je važnost dodatne edukacije učenika, učitelja, nastavnika i stručnih suradnika o navedenom problemu. Važnost promicanja vrijednosti očuvanja ljudskog zdravlja i prevencije zaraznih bolesti bio je glavni poticaj za pokretanje ovog projekta kako bi se u osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj uvelo podučavanje o sadržajima vezanim uz biosigurnost i biozaštitu. Nositelji projekta „Biosigurnost i biozaštita“ su Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, HZJZ i Hrvatsko društvo za biosigurnost i biozaštitu u partnerstvu s OŠ Vijenac iz Osijeka. U SŠ Valpovo voditelj projekta je profesor Željko Štanfelj u suradnji s aktivom prirodoslovne grupe predmeta.

Ciljevi projekta su:

 • Upoznati učenike s važnošću stručnog, znanstvenog, globalnog i osobnog pristupa u sprječavanju zaraznih bolesti.
 • Analizirati potencijalne opasnosti biougroze i načine prevencije.
 • Upoznati se s opasnim uzročnicima i njihovim načinom djelovanja.
 • Razvijati odgovorno ponašanje prema svome i tuđem zdravlju u školi, obiteljskom domu i prirodi.
 • Osposobiti učenike za prosuđivanje i vrednovanje informacija u javnom medijskom prostoru.
 • Popularizirati znanost i istraživanje (STEM područje).
 • Razvijati interes za znanost i istraživanje u STEM području kroz istraživački rad.
 • Razvijati suradnički odnos među učenicima, učenicima i mentorima te učenicima i roditeljima.
 • Razvijati i usavršavati digitalne kompetencije kroz izradu digitalnih video i audio materijala, prezentacija, dijagrama i kvizova.
 • Poticati i razvijati komunikacijske i prezentacijske vještine.
 • Razvijati kreativne načine izražavanja.
 • Stručno usavršavanje učitelja, nastavnika i stručnih suradnika.

Na kraju nastavne godine planirano je natjecanje učenika u stečenom znanju i vještinama te prezentacija rezultata istraživačkih radova u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje.

Željko Štanfelj, prof.