PRIGOVOR NA BODOVANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE

PRIGOVOR NA BODOVANJE ISPITA DRŽAVNE MATURE

10. srpanj 2019.

Poštovani maturanti,

u srijedu, 10. srpnja 2019. u 12,00 sati objavljuju se rezultati ispita Državne mature. Prema Pravilniku o  polaganju ispita Državne mature  (članak 43., stavak. 2.) pisani prigovor na ocjenu ispita morate predati najkasnije 48 sati od objave rezultata ispita.

Obrazac za prigovore možete skinuti u tečaju Loomena: Državna matura, sa stranice NCVVO-a ili ga dobiti na porti škole. Prilikom popunjavanja prigovora morate navesti koji je zadatak i ukratko napisati što vam nisu točno bodovali. Popunjeni obrazac možete spremiti u tečaj ili donijeti u školu i ostaviti na porti.

 

Marija Jutriša, ispitni koordinator