PREGRADNA VRATA

PREGRADNA VRATA

4. lipnja 2020.

Učenici zanimanja strojobravar, za vrijeme praktične nastave, započeli su izradu pregradnih metalnih vrata za potrebe praktikuma tokarenja, pod vodstvom nastavnika praktične nastave Branka Stiplošeka. Zanimljivo će biti pratiti tehnološki postupak nastajanja te ćemo i nadalje fotografirati njihove uratke.