PREDAVANJE NASTAVNIKA BORISA PULJEKA

PREDAVANJE NASTAVNIKA BORISA PULJEKA

13. studenoga 2020.

Nastavnik Boris Puljek, dipl.ing. je održao predavanje putem webinara, u organizaciji Srednje škole Valpovo, dana 6. studenog 2020. u trajanju od 1 sata.

Tema predavanje je bila BigBlueButton – upute za nastavnike

Cilj je webinara bio upoznati nastavnike Srednje škole Valpovo sa osnovama korištenja BigBlueButtona-a kao korisnog alata za izvođenje nastave na daljinu.

Ishod predavanja putem webinara je taj da su sudionici osposobljeni za samostalnu  primjenu digitalnog alata BigBlueButton-a kao korisnog alata za komunikaciju i izvođenje nastave na daljinu.

Predavanje je pozitivno ocjenjeno od strane sudionika.