PREDAVANJA STUDENATA MEDICINE

PREDAVANJA STUDENATA MEDICINE

5. studenoga 2019.

Predstavnici  Odbora za spolno i reproduktivno zdravlje (SCORA) pri Međunarodnoj udruzi studenata medicine (CroMSIC) – podružnica Osijek održali su učenicima 1., 2. i 3. razreda naše škole predavanja o spolnom i reproduktivnom zdravlju.

Ova udruga već duže od desetljeća u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osijek provodi edukaciju učenika i studenata o spolnom i reproduktivnom zdravlju, spolno prenosivim infekcijama te važnosti prevencije istih.