PRAKTIČNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE

PRAKTIČNA NASTAVA IZVAN ŠKOLE

1. rujna 2021.

Tijekom šk. godine 2021./22. učenici slijedećih razreda izvode praktičnu nastavu izvan škole:

1. prodavač

2. prodavač

3. prodavač

3. cnc (3 učenika HF)

Učenici su dužni s poslodavcem sklopiti Ugovor o provedbi praktične nastave, te 3 primjerka Ugovora ovjeriti u tajništvu naše škole.

Jedan ostaje učeniku, jedan poslodavcu, a jedan uručiti nastavniku zaduženom za praćenje.

Obrasci Ugovora mogu se kupiti u knjižari.

Prvi dan predviđen po rasporedu za praktičnu nastavu učenici dolaze u školu i donose potpisan Ugovor. Nastavnik zadužen za praćenje upoznaje učenike s nastavnim planom i programom, kriterijima praćenja i ocjenjivanja, te načinom provedbe praktične nastave kod poslodavca.