PRAKTIČNA NASTAVA IZ STROJARSTVA

PRAKTIČNA NASTAVA IZ STROJARSTVA

17. svibnja 2022.

Tijekom praktične nastave u šk.godini 2021./22. učenici su zanimanja strojobravar i tokar te 1.godina zanimanja CNC-operater vježbali izradu raznih korisnih predmeta od metala, njihovu površinsku obradu i montažu.

Tako su izradili: metalne okvire za školske klupe i stolove, razne tokarske dijelove, stalak za bicikle, sito za potrebe papirnog stroja, obnovili su i obojili rukohvate na ulazu u školsku zgradu,

izradili su razne police, metalne golove za sportske aktivnosti, pomogli oko uređenja školskog praktikuma, bojili prostoriju za budući praktikum itd.

Važno je spomenuti da su cijelo vrijeme s učenicima bili nastavnici praktične nastave koji su im prenosili znanje i poticali u izvršenju svih predviđenih aktivnosti.