POZIV NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM – voditelj/ica računovodstva

POZIV NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM – voditelj/ica računovodstva

24. studenoga 2021.

Na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za postupak vrednovanja kandidata po raspisanom javnom natječaju za zapošljavanje na radnom mjestu: voditelj/ica računovodstva, KLASA: 112-02-01/21 URBROJ: 2185-09-01/21-14 od 5. studenoga 2021. godine i članka 8., stavak 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Valpovo, Povjerenstvo poziva na razgovor sljedeće kandidate koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili dva najbolja rezultata:

Razgovor će se održati dana 29. studenoga 2021. godine (ponedjeljak) u prostorijama Srednje škole Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, prema sljedećem rasporedu.