POZIV NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM – strukovni učetelj/ica praktične nastave strojne obrade metala

POZIV NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM – strukovni učetelj/ica praktične nastave strojne obrade metala

19. listopada 2022.

Na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za postupak vrednovanja kandidata po raspisanom javnom natječaju za zapošljavanje na radnom mjestu: strukovni učetelj/ica praktične nastave strojne obrade metala (s poznavanjem rada na CNC stroju), KLASA: 112-02-01/22 URBROJ: 2185-09-01/22-09 od 30. rujna 2022. godine i članka 8., stavak 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Valpovo, Povjerenstvo poziva na razgovor sljedeće kandidate nakon praktične provjere kompetencija:

Razgovor će se održati dana 24. listopada 2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama Srednje škole Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, prema sljedećem rasporedu.