POZIV NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM DVA NAJBOLJE RANGIRANA KANDIDATA S PISANE PROVJERE ZNANJA – voditelj/ica računovodstva

POZIV NA RAZGOVOR S POVJERENSTVOM DVA NAJBOLJE RANGIRANA KANDIDATA S PISANE PROVJERE ZNANJA – voditelj/ica računovodstva

15. lipnja 2022.

Na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za postupak vrednovanja kandidata po raspisanom javnom natječaju za zapošljavanje na radnom mjestu: voditelj/ica računovodstva, KLASA: 112-02-01/22 URBROJ: 2185-09-01/22-9 od 24. svibnja 2022. godine i članka 8., stavak 4. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Valpovo, Povjerenstvo poziva na razgovor sljedeće kandidate koji su na pisanoj provjeri znanja ostvarili dva najbolja rezultata:

Razgovor će se održati dana 20. lipnja 2022. godine (ponedjeljak) u prostorijama Srednje škole Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, prema sljedećem rasporedu.