POSTUPAK UPISA

POSTUPAK UPISA

24. srpnja 2020.

Temeljem javne objave konačnih ljestvica poretka kandidata u NISpuSŠ-u, kandidat ostvaruje pravo upisa u I. razred Srednje škole Valpovo u školskoj godini 2020./2021. Kandidati su obvezni u Srednju školu Valpovo dostaviti navedene dokumente u predviđenim rokovima, što škola zatim potvrđuje u NISpuSŠ-u.

Kandidati koji ne dostave navedenu dokumentaciju u propisanim rokovima gube pravo upisa ostvarenog u ljetnome upisnom roku, te se u jesenskome roku mogu kandidirati za upis u preostala slobodna upisna mjesta.

Kandidat svoj upis potvrđuje vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici) dostupnom na mrežnoj stranici NISpuSŠ-a (www.upisi.hr) koji je dužan donijeti osobno u Srednju školu Valpovo u utvrđenim rokovima ili elektroničkim putem  na email adresu: ss-valpovo@ss-valpovo.skole.hr

Nakon što kandidat potvrdi svoj upis vlastoručnim potpisom i potpisom roditelja/skrbnika na obrascu (upisnici), dostavi ga u Srednju školu Valpovo u propisanim rokovima ili elektroničkim putem na e-mail adresu škole: ss-valpovo@ss-valpovo.skole.hr, kandidat je upisan u I. razred u školskoj godini 2020./2021.

Ukoliko kandidat zbog opravdanih razloga nije u mogućnosti u propisanim rokovima dostaviti potpisan obrazac (upisnicu) za upis u I. razred ili dužan ga je dostaviti osobno ili elektroničkim putem njegov roditelj/skrbnik ili opunomoćenik.