POSJET RECIKLAŽNOM DVORIŠTU VALPOVO

POSJET RECIKLAŽNOM DVORIŠTU VALPOVO

20. travnja 2022.

Učenici 2.A og i 2.B og su odradili dva sata geografije u posjeti Reciklažnom dvorištu Valpovo pod vodstvom prof. Željka Štanfelj i tamo su se upoznali sa zbrinjavanjem i gospodarenjem otpadom sa područja Grada Valpova, Općina Bizovac, Koška i Petrijevci. Na Reciklažno dvorište Valpovo uz predočenje osobne iskaznice stanovnici mogu dopremiti i odložiti sljedeće vrste otpada: kiseline, lužine i otapala; fluorescentne cijevi i otpad koji sadrži živu; odbačenu opremu koja sadrži klorofluorougljike; tiskarske boje, ljepila i smole; električnu i elektroničku opremu; drvo koje sadrži opasne tvari; metale; papir; pesticide; jestiva i motorna ulja i masti; deteržente; odjeću; staklo; plastiku…

Wordpress Gallery Plugin Free