POČETAK NASTAVE ŠK. GOD. 2022./2023.

POČETAK NASTAVE ŠK. GOD. 2022./2023.

2. rujna 2022.

Nastava u šk. god. 2022./2023. počinje u ponedjeljak 5. rujna 2022.

A – smjena prije podne

(opća gimnazija, ekonomisti)

B – smjena poslijepodne

(elektrotehničari, tehničari za elektroniku, prodavači, strojobravari, CNC operateri, industrijski mehaničari)