PEDAGOŠKA RADIONICA ZA NASTAVNIKE U PROVEDBI KURIKULARNE REFORME ŠKOLA ZA ŽIVOT

PEDAGOŠKA RADIONICA ZA NASTAVNIKE U PROVEDBI KURIKULARNE REFORME ŠKOLA ZA ŽIVOT

29. kolovoza 2019.

U utorak, 27. kolovoza 2019. održana je pedagoška radionica za nastavnike općeobrazovnih predmeta, a vezano za početak provedbe kurikularne reforme u 1. razredima gimnazije i četverogodišnjih strukovnih škola.

Na samom je početku ravnateljica škola Svjetlana Kalpić pozdravila sve nazočne te najavila temu i dnevni red današnje radionice. Podsjetila je da smo prema Planu aktivnosti odradili prve tri aktivnosti tijekom mjeseca srpnja i kolovoza:

  1. sastanak sa članovima pojedinih aktiva vezano za podjelu zaduženja i satnice te predstavljanje Plana aktivnosti za frontalno uvođenje i realizaciju kurikularne reforme u 1. razredima gimnazije i četverogodišnje strukovne škola u Srednjoj školi Valpovo
  2. Izrada Vodiča za provedbu kurikularne reforme za nastavnike u provedbi (za internu uporabu)
  3. Sastanak stručno–razvojne službe vezano za konačnicu Plana aktivnosti te dogovor oko realizacije i načina pružanja podrške (ravnateljica, pedagoginja, voditeljica)

Ravnateljica je kratko komentirala i  povezala odrađene aktivnosti sa današnjom radionicom. Plan aktivnosti je sastavni dio Vodiča za provedbu kurikularne reforme kojega su izradile ravnateljica i pedagoginja s ciljem podrške i olakšanog početka svim nastavnicima koji započinju provedbu reforme. Prezentirajući Vodič naglasila je da je on isključivo internog karaktera te da sadrži sve bitno na jednom mjestu što smo imali prilike naučiti preko Loomena ili nam je bilo dostupno sa službenih stranica MZO, Narodnih novina ili Agencija.

Kao primjer dobre prakse odabrala je video – materijal II. gimnazije Varaždin koja je tijekom prošle školske godine provodila eksperimentalni program Škole za život. Nastavnici su imali prilike saznati važne informacije od svojih kolega te se dodatno motivirati za svoj rad.

Isto tako, upoznala je nastavnike da smo na web – stranici škole otvorili zaseban link Škola za život te da u njega planiramo unositi sve bitno vezano za provedbu reforme. Predložila je da se razne aktivnosti koje će provoditi s učenicima upravo prikažu kroz taj link.

Pedagoginja se zahvalila nastavnicima na poticajnoj atmosferi u situaciji velikih promjena koje Škola za život donosi. Napomenula je da  njoj i ravnateljici predstoje stručni seminari s dodatnim uputama te da je u tijeku i stručno usavršavanje nastavnika  na temu Škole za život. Stoga je najavila sjednice stručnih aktiva u školi na kojima će detaljno analizirati dobivene informacije i konkretne aktivnosti pred početak same provedbe reforme školstva.

Pedagoginja je prepustila riječ psihologinji Tamari Gazdek koja je najavila današnju temu motivacije kroz jednu zanimljivu prezentaciju pod zazivom Povratak u školske klupe. Psihologinja je dala naglasak na značaj motivacije te kako se potaknuti za aktivnosti i promjene koje su pred nama. Tijekom predavanja nastavnici su ispunjavali anketne listiće, komentirali, iznosili svoje stavove i mišljenja. Kolegica Tamara je koordinirala i usmjeravala aktivnost radionice svojim pitanjima te na taj način doprinijela zanimljivosti same radionice. Dodatno, psihologinja je objasnila vrste motivacija, iznijela neke zanimljive primjere te odgovorila na pitanje zašto ponekad motivacija opada ili nedostaje i kako to prevladati. U drugom dijelu predavanja psihologinja je pojasnila jednostavan alat SMART – ciljeva. Nastavnici su dobili zadataka da sami napišu svoje prioritetne ciljeve prema predlošku Smart – ciljeva te su se javljali za izlaganje. Za kraj kolegica Tamara citira, umjesto zaključka, slijedeću rečenicu:

„Uspjeh nije samo ono što postignete u životu već i inspiracija koju daješ drugima“

Uslijedila su razna pitanja i komentari naših nastavnika vezana za samu provedbu reforme. Ravnateljica i pedagoginja su najavili završne stručne skupove te da ćemo najvjerojatnije saznati nešto više i dobiti dodatne odgovore na neka pitanja. Ravnateljica je podsjetila da smo na našu web stranicu stavili tri skupine pitanja i odgovora koje je za sada objavili MZO vezano za provedbu reforme te da ih detaljno pročitaju.

Zajednički zaključak su tri bitne riječi: suradnja, odgovornost i motivacija.

Za kraj današnje, vrlo uspješne radionice, ravnateljica se svima zahvalila, poželjela uspješan početak školske godine, izvrsne rezultate te najavila slijedeće aktivnosti koje nas očekuju.

U Valpovu 28.kolovoza 2019.