Zimska škola fizike


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


ZIMSKA ŠKOLA FIZIKE
Dana 23.2.2019. godine učenici Srednje škole Valpovo (gimnazija i elektrotehničari) zajedno sa nastavnikom fizike Vlatkom Vujnovcem sudjelovali su na jubilarnoj 10. Zimskoj školi fizike na Odjelu za fiziku u Osijeku. Zimska škola fizike ove godine je bila organizirana kroz šest radionica:

1. Čas uzbrdo, čas nizbrdo – Spomenka Hardi, mag. educ. math. et phys.
2. Uravnoteži ih – Snježana Švelec, mag. educ. math. et phys., Andrej Mijaćank, mag. educ. math. et phys.
3. Zagonetna svjetlost – Dominika Čulo Vuković, prof. matematike i fizike i Jasenka Detling, prof. matematike i fizike
4. Fizika glazbe – Karolina Dvojković, prof. matematike i fizike i Tihana Dejanović, studentica diplomskog studija matematike
5. Tri u jedan – Dejan Bošnjaković, mag. educ. phys. et inf. i Igor Puharić, mag. educ. phys. et inf.
6. Fizika u robotici – Tomislav Pandurić, mag. educ. phys. et inf.

Naši učenici su sudjelovali na dvije radionice („Tri u jedan“ i „Fizika u robotici“). Učenici su kroz radionice istraživali fizikalne zakone i pojave te na taj način produbili svoje znanje iz fizike te naravno naučili nešto novo i zanimljivo.


“STRUKTURA TVARI”

Dana 24.2.2018. učenice i učenici opće gimnazije i smjera elektrotehničar su zajedno sa svojim profesorima fizike, Dunjom Strakom i Vlatkom Vujnovcem posjetili 9. Zimsku školu fizike koja se održala na Odjelu za fiziku u Osijeku.

Tema ovogodišnje Zimske škole bila je “Struktura tvari”, a učenici su sudjelovali u šest različitih zanimljivih radionica na tu temu.