Izrada maketa industrijskih postrojenja

Sažetak projekta

Srednja škola Valpovo obrazuje učenike za zanimanja iz 3 obrazovna strukovna sektora: elektrotehnika, strojarstvo i ekonomija. Projekt predviđa razvijanje suradnje obrazovnih sektora kroz djelovanje i rad grupe „Mladi kreativci“. Grupa se sastoji od učenika koji žele izraziti svoje talente, kreativnost, ideje i sposobnosti te dodatno proširiti svoja stručna znanja i kompetencije. Time se ujedno obogaćuje Školski strukovni kurikulum. Voditelj projekta je nastavnik elektrotehnike Boris Puljek, dipl.ing., a kroz djelovanje grupe svoju stručnu pomoć pružaju i nastavnici strojarske skupine predmeta. Ovim se projektom, konkretno, planira izrada maketa automatiziranih industrijskih postrojenja koje će se koristiti kao buduća nastavna pomagala za stručne predmete iz automatizacije i elektronike u redovnoj nastavi. Kako realizacija projekta podrazumijeva specifična znanja na polju strojarstva i elektrotehnike, plan je bio uključiti i Zajednicu tehničke kulture Valpovo-Belišće s kojom inače imamo vrlo kvalitetnu suradnju.
Cilj projekta

  • jačati suradnju i timski rad zainteresiranih učenika iz različitih obrazovnih strukovnih sektora kroz djelovanje grupe „Mladi kreativci“
  • učenici će kroz zajedničke aktivnosti izraditi makete automatiziranih postrojenja koja će imati uporabnu vrijednost u nastavi kroz redovne strukovne predmete
  • učenici će iskazivati svoje potrebe, kreativnost, ideje, predlagati rješenja, nadograditi svoja stručna znanja
  • učenici će povezati praktična i teorijskog znanja, tj. stjecanje znanja koja nisu dio standardnog strukovnog kurikuluma.
  • jačati suradnju s lokalnim parterima i dionicima
  • Opis korisnika uključenih u projekt
    Zainteresirani učenici uključeni u grupu „Mladi kreativci“ koji se školuju za zanimanja – elektrotehničar, tehničar za elektroniku, CNC operater
    Projekt će voditi i koordinirati nastavnik elektrotehnike Boris Puljek, koji će ujedno predstavljati sektor Elektrotehnike i računalstva. Iz sektrora Strojarstva i brodogradnje sudjelovati će nastavnici Saša Mrkonić i Miroslav Kupanovac. Nastavnik Tomislav Kudeljnjak sudjelovati će u provedbi projekta kroz djelovanje u Zajednici tehničke kulture.

Praćenje i vrednovanje projekta
Nastavnik-voditelj grupe će redovito pratiti provedbu projekta kroz evidenciju aktivnosti, poticati te savjetovati učenike. Dogovarati će termine za rad grupe te koordinirati suradnju s drugima nastavnicima i suradnicima. Isto tako, nastavnik će biti zadužen za nabavku materijala i osiguranje uvjeta za rad. Voditelj će sazivati sastanke, a prema potrebi uključivati ravnateljicu škole. Vrednovanje će provoditi putem redovitih sastanaka voditelja i sudionika projekta gdje će biti analizirani ostvareni napredak u izradi maketa te biti dogovarani idući koraci i faze u izradi. Predloženo je da se učenicima koji sudjeluju u izradi maketa rad prizna kao Završni rad te može biti ocjenjen na obrani završnog rada.