OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE: IZAZOVI I PRILIKE ZA GRADOVE BUDUĆNOSTI

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE: IZAZOVI I PRILIKE ZA GRADOVE BUDUĆNOSTI

26. studenoga 2018.

U sklopu projekta R-SOL-E (Renovable Solar Energy), Grad Belišće je organizirao konferenciju na temu:

Obnovljivi izvori energije: izazovi i prilike za gradove budućnosti.

Konferencija je održana u petak, 23.studenog 2018. a na njoj su sudjelovali pored predstavnika gradova Belišća, Novog Sada, Ivankova i učenici 4.razreda elektrotehničara u pratnji profesora Borisa Puljeka i Ivana Cvenića.

Cilj konferencije je bio informirati i educirati javnost o prilikama i izazovima u sektoru obnovljivih izvora energije te, kroz primjere dobre prakse, predstaviti mogućnosti ostvarivanja ušteda energije za domaćinstva, javnu upravu i poslovni sektor.

Predavači su bili profesori sa fakulteta FERIT iz Osijeka D.Topić, Ž.Hederić i G.Kurtović, predstavnik firme Sirius d.o.o. B.Radulović, te profesor sa fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada F.Kulić.