EUROPSKI TJEDAN KODIRANJA

EUROPSKI TJEDAN KODIRANJA

4. listopada 2019.

Manifestaciji na nivou EU koja se održava unazad 6 godina svakog listopada, ove godine od 5.-20.10., a koja ima za svrhu doprinijeti popularizaciji digtalnog razmišljanja, priduržila se i naša škola. Programiranje na računalu tj. kodiranje  u širem smislu se odnosi na prebacivanje uputa iz nekog jezičnog sustava znakova u drugi i koji je razumljiv specifičnoj ciljnoj skupini  ljudi ili računalu.

U tjednu od 7.-11. 10 2019 u holu naše škole će biti postavljen stol  sa tumačem abecede na Brailleovom pismu, i u njemu kodirane poruke na engleskom i hrvatskom jeziku koje će zainteresirani učenici moći na licu mjesta dekodirati u latinična slova i tako se na trenutak uživiti u položaj naših slijepih i slabovidnih sugrađana, a istodobno si približiti pojam  „CODING“  na zabavan način.

Profesorica Ana Slačanac