NATJEČAJ – domar/ica

NATJEČAJ – domar/ica

14. studenoga 2022.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Srednja škola Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, objavljuje sljedeći:

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. domar/ica, određeno, puno radno vrijeme (do povratka odsutnog radnika s bolovanja) – 1 izvršitelj/ica.

Probni rad: 1 mjesec

Uvjeti: srednja stručna sprema, sukladno općim propisima o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.)

Mjesto rada: sjedište poslodavca.

Prilog: Natječaj