NATJEČAJ

NATJEČAJ

19. prosinca 2019.

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), Srednja škola Valpovo, Valpovo, dr. F. Tuđmana 2, objavljuje sljedeći:

N A T J E Č A J

za radno mjesto

  1. strukovni učitelj/ica praktične nastave obrade metala tokarenje, neodređeno, puno radno vrijeme (28 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada s pripadajućim tjednim zaduženjem) – 1 izvršitelj/ica.

Probni rad: dva mjeseca

Uvjeti: SSS, obrada metala tokarenje – 5 godina radnog staža u struci, VŠS, sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (»Narodne novine«, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (»Narodne novine«, br. 47/96. i 80/99.) te Zakonu o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, br. 30/09. i 25/18.).

Prije zaključenja/potpisivanja ugovora o radu, izabrani kandidat mora obaviti propisani liječnički pregled radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti za natječajno radno mjesto koje je i uvjet za zasnivanje radnog odnosa.

Mjesto rada: Radionica za praktičnu nastavu obrade metala u Belišću i sjedište poslodavca.

Prilog: Natječaj