NASTAVNI SATI U EDUKACIJSKO-INTERPRETACIJSKOME CENTRU MATIJE PETRA KATANČIĆA

NASTAVNI SATI U EDUKACIJSKO-INTERPRETACIJSKOME CENTRU MATIJE PETRA KATANČIĆA

16. listopada 2023.

U tjednu od 9. do 13. listopada ’23. učenici 3. prodavača, 1. industrijskih mehaničara i 1. CNC, imali su nastavu Hrvatskoga jezika u Edukacijsko-interpretacijskom centru Matije Petra Katančića u Valpovu.

U tome se tjednu, prema Godišnjemu planu i  programu triju razrednih odjela, obrađivao životopis i životno stvaralaštvo našega najpopularnijeg Valpovčanina, prosvjetitelja i franjevca s kraja 18. i početka 19. stoljeća, po čijemu je imenu nazvana i valpovačka osnovna škola, a to je znameniti Matija Petra Katančić (Valpovo, 12. kolovoza 1750. – Budim, 24. svibnja 1825.)

Ukratko o Katančiću: Bio je hrvatski književnik i latinist, sveučilišni profesor poetike i stihotvorac/versifikator (stručnjak koji proučava strukturu stiha), povjesničar, numizmatičar, kartograf i franjevac. Kao gimnazijski profesor služio je u Osijeku i Zagrebu, a potom je izabran za profesora arheologije na Sveučilištu u Budimu, gdje je i preminuo u franjevačkome samostanu. Katančić je prvi u cijelosti preveo Bibliju na hrvatski jezik (Sveto pismo Starog zakona i Sveto pismo Novog zakona) koja je objavljena 1831. godine. Njegova je najpoznatija pjesnička zbirka na latinskome i hrvatskome jeziku Jesenji plodovi (Fructus auctumnales), koja se sastoji od  pohvalnica, epigrama, elegija, pastirskih razgovora i drugih pjesama, prigodnica. Izdvojili smo pjesma i Vinobera u zelenoj Molbice dolini koja opjevava idiličan krajolik, razigranost i sreću kao sjetno prisjećanje na bezbrižnost mladenaštva.

Jasna Vuković

Wordpress Gallery Plugin Free