Prodavač

Ključna svrha zanimanja:

Samostalno komuniciranje, prodaja, preuzimanje i pripremanje robe te održavanje opreme i strojeva za prodaju u skladu s internim i vanjskim standardima i propisima.

Opis zanimanja:

Glavni zadatak prodavača je obavljati maloprodaju i/ili veleprodaju robe, pružati usluge i savjetovati kupce tijekom kupovine. Prodavač također, prikuplja informacije o željama i potrebama kupaca, prenosi informacije kupaca odgovornim osobama s ciljem zadovoljavanja njihovih potreba. Kako bi na što kvalitetniji način zadovoljio potrebe kupaca prodavač mora u potpunosti poznavati prodajni asortiman te se po tom pitanju kontinuirano usavršavati.
Prodavač osim što savjetuje i uslužuje kupce, naručuje i zaprima robu, priprema kalkulacije, ističe cijene na proizvodima, izlaže i pozicionira robu prema definiranom planogramu te prodaje robu i usluge. Prodavač je često i blagajnik te je tada odgovoran za blagajnu i blagajničke poslove vezane uz dnevne novčane tokove, pakiranje i aranžiranje prodanih proizvoda nakon naplate. Prodavač je redovito uključen u pripremu i provođenje inventure i popisa robe u prodavaonici. Odgovoran je za redovno odvijanje svih radnih procesa, poznavanje pozitivnih propisa u vezi kupo-prodajnog procesa i zaštite sebe i okoliša.

Kompetencije i ishodi učenja:

Pojedinac će:

 • izraziti i protumačiti činjenice u usmenom i pisanom obliku na materinskom i stranom jeziku
 • razviti poduzetnost, ljubaznost, etičnost (prema kupcu, kolegama i imovini), brzinu, točnost, logiku razmišljanja, povezivanja i zaključivanja, samostalnost, samopouzdanje i samokritičnost
 • razlikovati radne zadatke osoblja prodavaonice
 • u timskome radu uvažavati mišljenje drugih i argumentirano obrazložiti svoje stavove
 • poznavati odgovarajuće standarde (propise) i komercijalna svojstva robe
 • prezentirati robu i djelovati kao savjetnik kupcu u prodajno-kupovnom procesu
 • primjenjivati znanja iz psihologije prodaje
 • pratiti robne novitete u funkciji pospješivanja prodaje
 • povezivati sve poslovne funkcije trgovine
 • izvoditi jednostavne matematičke operacije bez uporabe kalkulatora
 • služiti se računalom u obavljanju poslova
 • rješavati probleme iz gospodarskog računa
 • provoditi propise o zaštiti potrošača
 • pridržavati se propisa zaštite na radu i zaštite okoliša
 • razviti osjećaj potrebe za stručnim usavršavanjem i stalnim obrazovanjem.

Nastavni plan i program: