Komercijalist

Ključna svrha zanimanja:

Samostalno organiziranje i izvršavanje nabave i prodaje robe u tuzemstvu i inozemstvu uz poslovno komuniciranje na materinskom i stranom jeziku te ažuriranje i analiziranje poslovnih informacija uz napredno korištenje informacijske tehnologije, u skladu s etičkim načelima poslovanja i zakonskim propisima.

Opis zanimanja:

Obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovačkog poslovanja u poduzeću. Ukoliko je zaposlen u trgovačkom poduzeću odnosno društvu, posreduje robom između proizvođača i njihovih krajnjih korisnika. Ukoliko radi u poduzeću koje se bavi proizvodnjom, nabavlja i kupuje sirovine, materijale i poluproizvode s ciljem njihove daljnje prerade, obrade ili dorade u konačne proizvode te prodaje. Predstavlja proizvode poduzeća kojeg zastupa, raspravlja o potrebama klijenata u cilju promocije proizvoda, zaprima narudžbe te dogovara sve detalje eventualne prodaje/kupnje*. Komercijalist obavlja posao u uredu, ali i izvan njega, primjerice kada sudjeluje na poslovnim sastancima s potencijalnim klijentima, stoga je poželjno posjedovanje važeće vozačke dozvole „B“ kategorije.

Kompetencije i ishodi učenja:

Pojedinac će:

 • izraziti i protumačiti činjenice u usmenom i pisanom obliku na materinskom istranom jeziku
 • izvoditi matematičke operacije uporabom kalkulatora i bez uporabe kalkulatora
 • razviti poduzetnost, ljubaznost, etičnost (prema poslovnim partnerima, kolegama iimovini), brzinu, točnost, logiku razmišljanja, povezivanja i zaključivanja,samostalnost, samopouzdanje, samokritičnost
 • u timskome radu prepoznati mišljenje drugih i argumentirano objasniti svojastajališta
 • razviti multikulturalnu osviještenost u komunikaciji s poslovnim partnerima
 • primijeniti standarde i pravila poslovnog komuniciranja u realizaciji posla
 • voditi poslovne pregovore i koristiti komunikacijsko-prezentacijske vještine
 • u obavljanju poslova koristiti informacijsku tehnologiju i telekomunikacijskeuređaje
 • statističkim metodama prikupiti i analizirati poslovne podatke i interpretiratidobivene informacije
 • provesti marketinšku koncepciju u poslovanju
 • planirati, organizirati i provesti nabavni i prodajni proces u tuzemstvu iinozemstvu
 • sudjelovati u preuzimanju robe i organizirati isporuku robe (transport, špediciju iosiguranje)
 • prezentirati robu i djelovati kao savjetnik poslovnom partneru u prodajnonabavnom procesu koristeći pravila psihologije prodaje
 • opisati komercijalna svojstva robe i pratiti robne novitete u funkciji pospješivanjaprodaje
 • sastaviti, ispuniti i arhivirati poslovnu dokumentaciju
 • ažurirati bazu poslovnih podataka
 • prepoznati poslovne prilike za unapređenje postojećeg poslovanja
 • primijeniti odgovarajuće standarde (propise) i propise o zaštiti potrošača, zaštite
  na radu i zaštite okoliša
 • razviti osjećaj potrebe za stručnim usavršavanjem i stalnim obrazovanjem.

Nastavni plan i program: