MIKRO PROJEKT E-TWINNING U SKLOPU FAKULTATIVNE NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA 2.TE/EK

MIKRO PROJEKT E-TWINNING U SKLOPU FAKULTATIVNE NASTAVE NJEMAČKOG JEZIKA 2.TE/EK

17. lipnja 2022.

U školskoj godini 2021./22. u iznimno teškim okolnostima pandemije i online nastave (koja je u Poljskoj trajala skroz do Ožujka 2022.) skupina od 9 učenika naše škole i skupina od 11 učenika iz Tehničke prirodoslovne škole Poljskog grada Kepno uspjela se sastati u čak 3 video call konferencije i razmijeniti stečena znanja u području njemačkog jezika.

Profesorice njemačkog jezika Ana Slačanac i Agnieszka Trawinska na ovaj način već petu godinu pokušavaju potaknuti učenike na bolje postizanje ishoda u predmetu njemački jezik.

  • 3. su učenici iz Poljske prikazali prezentaciju svog grada i škole.
  • 3. su učenici naše škole prikazali skupini iz Kepna prezentaciju grada Valpova, Belišća i D. Miholjca.
  • 5. su učenici iz Kepna pripremili za naše učenike kahoot kviz o Poljskoj i aktivnosti slobodnog vremena.
  • 5. su učenici naše škole pripremili kahoot kviz o poznavanju naziva i pojmova prehrane.

Najveći izazov u ovoj priči je bio usklađivanje termina za uspostavljanje video veze.

U vrijeme kada su Poljske škole imale online nastavu, komunikacija je išla preko pošte (čestitke za Božić).