MEĐUSEKTORSKA SURADNJA

MEĐUSEKTORSKA SURADNJA

14. travnja 2021.

Ovih dana završen je projekt izrade nastavnog sredstva koji će se koristi u nastavi koja se provodi za učenike strojarske grupe predmeta. Radi se o uređaju za elektromagnetsko upravljanje pneumatskim aktuatorima (cilindrima). Uređaj će biti korišten uz postojeću didaktičku opremu  renomirane tvrtke SMC, koja se koristi pri obradi nastavnih cjelina vezanih uz pneumatiku, koja je jedan od grana strojarstva. Uređaj je plod suradnje aktiva elektrotehnike i računalstva i aktiva strojarstva. Izradu su koordinirali nastavnici Boris Puljek i Valentin Gadanec, a uređaj je izradio učenik 4.EL, Josip Repček, kojemu navedeni uradak predstavlja temu završnog rada. Treba naglasiti da je ovaj projekt samo nastavak suradnje između dva aktiva, te da su u planu i daljnji interdisciplinarni projekti koji će podići kvalitetu nastave za učenike koji se školuju za zanimanja iz ta dva obrazovna sektora.