JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE –  ŠPANJOLSKA

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – ŠPANJOLSKA

21. siječnja 2019.

Poštovani,

molimo vas da nam svoje ponude dostavite na temelju priloženog obrasca javnog poziva za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave najkasnije do

01.02.2019.godine do 15 sati. Javno otvaranje ponuda održat će se u školi dana 08.02.2019.godine u 19:00 sati.

 

S poštovanjem,

Ravnatelj: Svjetlana Kalpić, dipl.ing.

Prilog: Obrazac