IZBORNI PROGRAM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U FITNESS KLUBU “BODY GYM” VLASNIKA ZDENKA IVIĆA U VALPOVU

IZBORNI PROGRAM NASTAVE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE U FITNESS KLUBU “BODY GYM” VLASNIKA ZDENKA IVIĆA U VALPOVU

30. listopada 2019.

Učenici trećeg a i b razreda opće gimnazije ove školske godine odabrali su nastavu Tjelesne i zdravstvene kulture kao Izborni predmet. U kreiranju Plana i programa aktivnosti Izbornog programa učenici su sudjelovali  sa svojim prijedlozima. Tako su pored redovnih aktivnosti odabrali i streljaštvo, fitnes, aerobik, hodanje, jahanje…

Nastava se odvija u redovnom rasporedu kao blok sat kako bismo imali mogućnost odlaska i van našeg prostora/dvorane. Učenici trećeg a i b razreda opće gimnazije aktivnosti Izbornog predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture provode i u fitness klubu “Body Gym”, vlasnika Zdenka Ivića, Valpovo, S.Kolara 42a.

Tjelesna i zdravstvena kultura provodi se u cijeloj vertikali odgojno-obrazovnoga sustava Republike Hrvatske te je uz izvannastavne i izvanškolske (kineziološke/sportske) aktivnosti sastavni dio tjelesnog i zdravstvenog odgojno-obrazovnog područja. Temelji se na usvajanju i usavršavanju kinezioloških motoričkih vještina, znanja i navika koje pridonose zadovoljavanju osnovne ljudske potrebe za kretanjem; razvoju morfoloških obilježja, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti; sudjelovanju u elementarnim i naprednim kineziološkim/sportskim programima te stvaranju kritičkog promišljanja i pozitivnog stajališta prema tjelesnom vježbanju, zdravlju i zdravom načinu življenja. Time se stječu temeljne kompetencije, poglavito one koje proizlaze iz potrebe primjerenog i stalnog prilagođavanja novim radnim i životnim uvjetima.

Predmet  omogućuje da učenici bolje upoznaju svoje tijelo, njegovo funkcioniranje, prednosti i ograničenja, da razumiju važnost cjeloživotnoga tjelesnog vježbanja za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja; potiče skladan rast i razvoj organizma te pravilno tjelesno držanje; pridonosi većim radnim sposobnostima, uspjehu u učenju te osobnom i socijalnom razvoju.

Tjelesnim vježbanjem omogućuje se povećanje socijalne inkluzije, razvija se sposobnost donošenja odluka i rješavanja situacijskih problema, ali isto tako razvija se samopouzdanje, samopoimanje, upornost, odlučnost te mnoga pozitivna psihička obilježja učenika. Znanje i vještine koje se stječu te navike koje se razvijaju u ovome nastavnom predmetu potiču solidarnost, osjećaj odgovornosti, razvijanje moralnih vrijednosti i samopoštovanje te prihvaćanje različitosti.

Gospodinu Iviću zahvaljujemo što nam je besplatno ustupio svoj prostor, svoje znanje i pomoć u kreiranju programa pri provođenju treninga.