ISPIT ZAŠTITE NA RADU I PRVE POMOĆI

ISPIT ZAŠTITE NA RADU I PRVE POMOĆI

26. listopada 2020.

Ponosna razrednica 1. Prodavača…

Njih 13 (11 djevojaka i 2 mladića) je 12.10.2020. USPJEŠNO (100%) položilo ispit iz “Zaštite na radu i Prve pomoći” koji je obvezan dio Kurikuluma i predmeta TRGOVAČKA PRAKSA.

Oni su sada “spremni” da svoju “Praksu” obavljaju na tržištu, tj. kod svojih poslodavaca u prodavaonicama…

Naravno da smo to skromno obilježili i proslavili u sadašnjim uvjetima.

SRETNO EKIPO!