INTEGRIRANA NASTAVA MATEMATIKE I INFORMATIKE

INTEGRIRANA NASTAVA MATEMATIKE I INFORMATIKE

19. siječnja 2020.

Učenici prvih razreda gimnazije i prvog razreda elektrotehničara rješavali su zanimljive geometrijske probleme na integriranim satima matematike i informatike.

Korištenjem digitalnog alata GeoGebra učenici su konstruirali četiri karakteristične točke trokuta i otkrivali vezu među njima. Informatički dio sata pripremile su prof. Marija Jutriša i prof. Anja Bratuševac dok je matematički dio pripremila prof. Tihana Weigand.

Dojmovi učenika nakon šest održanih sati integrirane nastave su više nego pozitivni te su tijekom nastave bili visoko motivirani i vrijedni.

Radujemo se novoj prilici u kojoj ćemo matematičke probleme i istraživanje rješavati uporabom digitalnih alata.

Wordpress Gallery Plugin Free