GRAFITI I ULIČNA UMJETNOST

GRAFITI I ULIČNA UMJETNOST

12. svibnja 2021.

Na satu likovne umjetnosti obrađivali smo temu grafita i ostalih vrsta ulične umjetnosti. Riječ grafit dolazi od talijanske riječi sagraffiare što znači ogrepsti, a korijen joj dolazi od starogrčke riječi graphein, koja znači pisati. Grafiti su nanesene slike ili napisana slova na površinama javnog prostora, najčešće na napuštenim zgradama, kućama, pothodnicima, vagonima, mostovima, te se pojavljuju u raznim oblicima.

Grafiti imaju funkciju oblika aktivne pobune, služe kao uređenje gradskog prostora, kao medij komunikacije, kao barometar društvenih promjena i kao formiranje grupnog identiteta i grupne homogenizacije. Prvi put su se pojavili u New Yorku 60-ih godina prošloga stoljeća. Najčešće su naslikani sprejem, kredom ili naljepnicama. Najpoznatiji autori grafita u svijetu su Kenny Scharif i Banksy, a najpoznatiji autor grafita u Hrvatskoj je umjetnik koji slika pod pseudonimom „Lonac“.

Kako bi se dodatno upoznali s grafitima, okušali smo se u slikanju grafita. Zadatak je bio da vlastito ime napišemo u obliku grafita preko aplikacije Draw Graffiti Creator i ovo su rezultati.

Lucija Šutalo i Lana Belošević 4.a OG

Wordpress Gallery Plugin Free