EUROPSKI OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZA OBRAZOVATELJE (DigCompEdu)

EUROPSKI OKVIR DIGITALNIH KOMPETENCIJA ZA OBRAZOVATELJE (DigCompEdu)

11. lipnja 2021.

Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET je u sklopu programa „e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće” napravila prijevod i prilagodbu Europskog okvira digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) na hrvatski jezik kako bi on bio dostupan hrvatskoj obrazovnoj i široj zajednici.

Europski okvir digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) znanstveno je utemeljen okvir koji je izradio i objavio Zajednički istraživački centar Europske komisije (Joint Research Centre), a opisuje što znači biti digitalno kompetentan obrazovatelj te pruža referentne smjernice za razvoj digitalnih kompetencija specifičnih za učitelje, nastavnike i druge vrste obrazovatelja u Europi.

DigCompEdu namijenjen je obrazovateljima na svim razinama obrazovanja, od ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, do visokoškolskog obrazovanja i obrazovanja odraslih, uključujući osnovnoškolsko, srednjoškolsko i strukovno obrazovanje te obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju, ali i neformalne oblike obrazovanja.

Okvir DigCompEdu detaljno opisuje 22 digitalne kompetencije podijeljene u šest područja, te nastoji pružiti smjernice na koje načine obrazovatelji mogu digitalne tehnologije koristiti za unapređenje obrazovanja te uvođenje inovacija u vlastitu nastavu kao odgovor na potrebe obrazovanja novih generacija učenika 21. stoljeća i primjene suvremenih pedagoških metoda u odgojno-obrazovnom radu.

U skladu s Europskim okvirom digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu), odnosno područjima, kompetencijama i razinama kompetencija predloženima u Okviru DigCompEdu, CARNET u sklopu projekta e-Škole razvija obrazovni program koji će odgojno-obrazovnim radnicima omogućiti razvoj njihovih digitalnih kompetencija. Okvir DigCompEdu pomoći će odgojno-obrazovnim radnicima u određivanju smjera vlastitog profesionalnog razvoja u području digitalnih kompetencija, kao i uključivanje u obrazovni program u sklopu projekta e-Škole koji će im planirani razvoj i omogućiti.

Hrvatska verzija Europskog okvira digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) dostupna je svim obrazovateljima i ostalim zainteresiranim korisnicima na službenim stranicama Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije (Joint Research Centre), a možete ga preuzeti i na sljedećoj poveznici:

Europski okvir digitalnih kompetencija za obrazovatelje (DigCompEdu) – HR