Erasmus+ KA2 2023./2025. – Clean Environment-Clean School ClimateNaziv projekta: “Clean Environment-Clean School Climate” with Creative Environmental Practices in School Education

Akronim projekta: CleanECleanSCH

Broj projekta: 2023-1-NO01-KA220-SCH-000159229

Nadležnost: Norwegian Directorate for Higher Education and Skills – za Norvešku
Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) – za Hrvatsku

Nositelj projekta: Valdres vidaregåande skule, Leira, Norveška

Partneri u projektu: 1o Geniko Lykeio Kaisarianis, Atena, Grčka; Çağdaş ve Yenilikçi Eğitimciler Derneği, Trabzon, Turska; Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galati, Galati, Rumunjska; UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, Palermo, Italija; BAfEP Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Kongregation der Schwestern vom göttlichen Erlöser, Beč, Austrija; Srednja škola Valpovo, Valpovo, Hrvatska

Program: Erasmus+  za 2023./2025. godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Ključna aktivnost 2  – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Aktivnost: Školska partnerstva

Ukupna vrijednost projekta: 250.000,00 EUR (Srednja škola Valpovo – 33.480,00 EUR)

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Početak projekta: 01. rujna 2023.

Završetak projekta: 31. kolovoza 2025.

Ciljevi projekta:

  • Rasprava o uključivom akcijskom planu temeljenom na ekološkom obrazovanju u borbi protiv klimatskih promjena i promjena u okolišu.
  • Pretvoriti količinu otpada u školama i centrima društvenog života u korisne proizvode.
  • Razviti sadržaje kurikuluma na temu okoliša koji se mogu integrirati u kurikulume 10 različitih kolegija.
  • Povećati utjecaj ekološke svijesti i učiniti je održivom putem web portala/ digitalnih igara/ mobilnih aplikacija.

Stranice projekta:

Poveznice na stranice:


Erasmus+

Online mobilnosti i webinari:

17. siječnja 2024.
31. siječnja 2024.
7. veljače 2024.
13. ožujka 2024.
10. travnja  2024.
15. svibnja 2024.
12. lipnja 2024.,….

Vrijeme i mjesto mobilnosti :

7. – 11. prosinca 2023. (Leira, Norveška, 2 nastavnika)
1. – 6. travnja 2024. (Atena, Grčka – 2 nastavnika, 4 učenika)
28. travnja – 3. svibnja 2024. (Beč, Austrija – 2 nastavnika, 4 učenika)
6. – 10. srpnja 2024. (Trabzon, Turska – 2 nastavnika)
3. – 8. studenog 2024.(Valpovo, Hrvatska)
5. – 10. svibnja 2025. (Galati, Rumunjska – 2 nastavnika, 4 učenika)
9. – 12. srpnja 2025. (Palermo, Italija – 2 nastavnika)

 


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


4. ONLINE MOBILNOST

Online sastanak u organizaciji škole Valdres vidaregåande skule, Leira iz Norveške održala se 13.3.2024. od 18.00 do 19.00 sati. Voditeljica online sastanka je bila Carolina Olivares Aanensen. Sudjelovale su sve škole partneri pa tako i Srednja škola Valpovo. Našu školu su predstavljali članovi projektnog tima Draženka Mikić, Silvija Čehić Turalija i Željko Štanfelj.

Tim iz Norveške je predstavio ekološke aktivnosti koje su proveli i još provode u svojoj školi. Prvo je bilo riječi o mjerenju količine radioaktivnog elementa cezija u hrani na području Valdresa. Kako je aktivnost još u tijeku nemaju finalne podatke. Zatim je bilo riječi o posjeti Nacionalnom parku Jotunheimen u kojem su djeca proučavala utjecaj klimatskih promjena na evoluciju i biološku raznolikost na primjeru jelena. Posjeta ljetnim pašnjacima u planinama je bila sljedeća aktivnost. Nekad je bilo 100000 farmi na tom području a danas samo 700. Govorilo se o nužnosti očuvanja tradicije. Posjeta reciklažnom dvorištu Municipal renovation u kojoj su učenici mogli vidjeti kako toksini iz okoliša mogu ući u hranidbeni lanac. Spomenuto je i da Norveška dio svog otpada uvozi iz UK a dio izvoze u Švedsku kako bi zadovoljili CO2 norme, što je apsurdno. Posjeta hidroelektrani u kojoj su učenici doznali da Norveška 90 % svoje energije dobiva iz vode. Na kraju su spomenuli da im je škola dobila Eco-Lighthouse certifikat koji potvrđuje ekološku orijentiranost njihove škole.

Nakon toga je riječ trebao preuzeti tim iz Turske ali su imali tehničkih problema pa je to prebačeno za mobilnost u Grčkoj.

Sljedeći sastanak je 10. 4. 2024. u organizaciji Rumunjske.

Erasmus projektni tim

Wordpress Gallery Plugin Free

3. ONLINE MOBILNOST

Online sastanak u organizaciji fakulteta Universita Degli Studi di Palermo iz Italije održala se 7. 2. 2024. od 18.00 do 19.00 sati. Voditeljica online sastanaka je bila Dominique Persano Adorno. Sudjelovale su sve škole partneri pa tako i Srednja škola Valpovo. Našu školu su predstavljali članovi projektnog tima Vesna Kajganić, Ružica Jokić i Monika Markota.

Voditeljica nas je izvijestila o tome što je do sada učinjeno i što još treba napraviti.

Projekt ima za cilj provedbu uključivog akcijskog plana temeljenog na ekološkom obrazovanju u borbi protiv klimatskih promjena.

Postavljeni su sljedeći ciljevi:

  1. pretvoriti količinu otpada u školama i centrima društvenog života u korisne proizvode
  2. razviti sadržaje kurikuluma temeljene na okolišu koji se mogu integrirati u nastavne planove i programe 10 različitih disciplina
  3. povećati utjecaj ekološke svijesti i učiniti ga održivim putem web portala/digitalnih igara/mobilnih aplikacija

Obaviješteni smo da je izabran logo ovog projekta te da su otvorene društvene mreže – Instagram i Facebook kao i ostale aktivnosti koje su provedene.

Nakon toga predstavljeni su zadatci i odgovornosti svakog partnera. Naš zadatak je pripremiti sadržaj nastavnog plana i programa iz povijesti i geografije. Kako bi se osigurala valjanost ove aktivnosti, nastavnik će pripremiti obrazac za intervju kako bi prikupili mišljenja te ga evaluirati i izvijestiti o rezultatima.

Sljedeći sastanak i webinar je 13. 3. 2024. u organizaciji Norveške i Italije.

Erasmus projektni tim

Wordpress Gallery Plugin Free

2. ONLINE MOBILNOST

Online mobilnost u organizaciji Srednje škole Valpovo održala se 31.1.2024. od 18.00 do 19.00 sati. Sudjelovale su sve škole partneri a naša škola je bila zadužena za organizaciju webinara. Našu školu su predstavljali članovi projektnog tima Zdenka Lončarić, Marija Jutriša, Krunoslav Vukelić i Željko Štanfelj.

Tema webinara bila je „Važnost implementacije tematike klimatskih promjena u školske kurikulume“. Prvo je izlagao prof. Štanfelj koji je govorio o održivom razvoju, obrazovanju za okoliš, važnosti učenja o očuvanju okoliša od najranijeg uzrasta koji započinje već u vrtićima, pa sve do zrele dobi kada već govorimo o „okolišno pismenim građanima“. Navodili su se primjeri zaključaka Europske komisije, UNESCO-a, Svjetske banke o navedenoj tematici.

Drugo izlaganje imao je prof. Vukelić koji je govorio o primjerima učenja o okolišu u Hrvatskoj. Kod nas se ta tematika obrađuje najviše kroz međupredmetne teme Održivi razvoj i Građanski odgoj i obrazovanje. Obzirom da naša škola već dugo vremena provodi projekte vezane uz okoliš navedeni su i mnogi primjeri učenja o okolišu kroz aktivnosti naše djece.

Nakon izlaganja vodila se kraća diskusija o prezentiranome a i podsjetili smo se datuma sljedećih online mobilnosti pa je tako sljedeća mobilnost 7.2. kada glavnu riječ vodi Turska.

Erasmus projektni tim

Wordpress Gallery Plugin Free

ONLINE MOBILNOST ERASMUS PROJEKTA „CLEAN ENVIRONMENT – CLEAN SCHOOL CLIMATE”

Online mobilnost u organizaciji škole Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galati, Galati, Rumunjska i škole 1o Geniko Lykeio Kaisarianis, Atena, Grčka, održala se 17.1.2024. od 17.00 do 18.30 sati. Sudjelovale su sve škole partneri pa tako i Srednja škola Valpovo. Našu školu su predstavljali članovi projektnog tima Tihana Weigand, Jasna Iličić, Silvija Čehić Turalija i Željko Štanfelj.
Prvo je izlagala ekipa iz Rumunjske i govorilo se o tematici našeg projekta, tj. što je točno „Globalno zatopljenje“, što su „Klimatske promjene“ i na koji način se mi svi trebamo nositi s time i kako doprinijeti smanjenju našeg utjecaja na promjenu klime.
Zatim je riječ preuzela ekipa iz Grčke koja je predstavljala neke od načina na koje su već radili s učenicima teme iz ekologije (primjerice izrada eko sapuna iz otpadnih ulja). Na taj način su najavili kakve aktivnosti možemo očekivati na sljedećoj mobilnosti u Grčkoj.
Nakon toga se govorilo o rezultatima ankete o zadovoljstvu sudionika mobilnosti u Norveškoj, koja je dobila izvrsne ocjene, te o mobilnosti u Grčku koja je na redu u 4. mjesecu. Odabirao se hotel i svi smo se složili da će svi timovi biti u istom hotelu.
Podsjetili smo se datuma sljedećih online mobilnosti pa smo tako sljedeći na redu mi i to 31.1. kada ćemo ostalim sudionicima predstaviti zašto je važno uvrstiti i uskladiti rezultate projekta s kurikulumima iz 10 različitih područja obrazovanja.

Erasmus projektni tim

Wordpress Gallery Plugin Free

PROJEKT ZAPOČEO ODLASKOM U HLADNU NORVEŠKU

Novi dvogodišnji Erasmus+ KA2 projekt partnerstva za suradnju, inovacije i razmjenu dobre prakse, pod nazivom “Clean Environment-Clean School Climate”, započeo je uvodnim sastankom u Norveškoj (7. – 11.12.2023.). U projektu sudjeluju škole iz sljedećih zemalja: Norveške, Turske, Austrije, Grčke, Italije, Rumunjske i  Hrvatske.

Naš je domaćin bila srednja strukovna škola „Valdres vidaregåande skule“ iz gradića Leire koji se nalazi u poznatom nacionalnom parku u regiji Valdres. Kraj je poznat kao važno turističko središte s brojnim hotelima, izletištima, skijalištima, kupalištima i dr. turističkim ponudama. Boraveći nekoliko dana na tom području doživjeli smo ljepotu krajolika, ali i izuzetno hladnu klimu gdje se temperatura nerijetko spuštala oko -20 °C. Zapazili smo visoku ekološku i energetsku osviještenost norveškog stanovništva, kao i primjenu obnovljivih izvora energije.

Na uvodnom su sastanku školu predstavljali nastavnici Željko Štanfelj i Marija Jutriša te ravnateljica škole Svjetlana Kalpić. Sastanak je dobra prilika za upoznavanje partnerskih škola, detaljnije određivanje svih planiranih aktivnosti, budžeta, kao i datuma odlazaka na mobilnosti u sve zemlje, sudionice projekta. Projekt je izuzetno zahtjevan, a osim pripreme učenika i nastavnika za mobilnosti predviđeni su redoviti webinari, izrade kurikuluma, pedagoške radionice, sudjelovanje na eTwiningu i sl.

Ljubazni su nam domaćini predstavili svoju školu koja je odlično opremljena i uređena, a školuju učenike za: zdravstveni sektor, elektromontere, električare, automehaničare, graditelje drvenih kuća, stolare, tehničare za izolaciju i zaštitu kuća i dr. Tako smo imali prilike vidjeti jedan sasvim drugačiji model školovanja učenika, razgovarati s njima i nastavnicima te razmjenjivati iskustva i primjere dobre prakse.

Zadnja smo dva dana boravili u Oslu, glavnom gradu Norveške. Osim službenog dijela predviđenog programom, ostalo nam je dovoljno vremena za obilazak povijesnih, kulturnih i turističkih atrakcija grada.

Pri ulazu u grad Oslo, sa morske strane, vidljiva je Radhuset ili gradska vijećnica, građevina sa dva impresivna tornja u kojoj se do 1950. godine dodjeljivala Nobelova nagrada. Posjetili smo zgradu Nobelovog centra za mir u kojem se danas dodjeljuje Nobelova nagrada, popularnu modernu građevinu opere, muzej Munch posvećen norveškom slikaru Edvardu Munch-u te nezaboravni park Vigeland, najveći park skulptura na cijelom svijetu, koje je napravio norveški kipar Gustav Vigeland. Vidjeli smo tvrđavu Akershus, kraljevsku palaču i posjetili poluotok Bygdoy gdje su smješteni najpoznatiji norveški muzeji.

Tako smo posjetili: Norveški morski muzej, Fram muzej, Kon-Tiki muzej, Norveški narodni muzej i  Muzej vikinških brodova. Bili smo na brodu Fram korištenom u istraživačkim ekspedicijama na Arktik i Antarktiku pod vodstvom istraživača Roalda Amudsena koji je sa svojom posadom prvi stigao do Južnog pola. Odmah pored Fram muzeja nalazi se Kon-Tiki muzej posvećen norveškom istraživaču Thoru Heyerdahlu, koji je 1947. godine vodio ekspediciju i plovio preko Tihog oceana. Cilj je bio dokazati da je prekooceanska plovidba s juga prema sjeveru bila moguća u prapovijesno doba. Vidjeli smo i splav Ra-II koji je napravljen po uzoru na egipatske brodove iz doba vladavine faraona kojim je Heyerdehl plovio iz Maroka do Kariba. Ušli smo u prvi norveški prekooceanski turistički brod, gledali način gradnje vikinških brodova te bili impresionirani drugim izlošcima u spomenutim muzejima.

Muzej povijesti norveške kulture nalazi se na otvorenom, u kojem je prikazano kako se živjelo u Norveškoj u proteklih pet stoljeća. Razgledavanjem kroz šetnju pokraj autentičnih kuća, starih radionica, drvenih skladišta i trgovina, preseljenih na ovu lokaciju iz različitih dijelova Norveške, može se vidjeti ukupno 160 građevina. Za svaku je kuću napisano odakle je preseljena i tko je u njoj živio.

Dojam je upotpunilo i blagdansko raspoloženje, uređenost i okićenost trgova i ulica, a osobito je interesantan božićni sajam koji je bio prepun posjetitelja i turista

Željko Štanfelj, Marija Jutriša i Svjetlana Kalpić

Wordpress Gallery Plugin Free

REZULTATI NATJEČAJA

Bodovima na rang-listama za sve Erasmus+ KA2 projekte pribrojeni su dodatni bodovi i kreirane su rang-liste za novi projekt. Tri dodatna boda nosio je pobjednički logo projekta za našu školu.  Održan je natječaj.  Glasovali su nastavnici Projektnog tima. Pobjednički logo možete vidjeti nakon rang-listi.

 


NATJEČAJ UČENIKA ZA SUDJELOVANJEM U PROJEKTU

Održan je Natječaj za sve Erasmus+ KA2 projekte.

 

Nakon završenog Natječaja, bodovima učenika pribrojili smo dodatne bodove. Kriterije bodovanja  za projekt možete vidjeti ispod teksta. Zatim smo otvorili Natjecanje za logo projekta. Sve predane uratke  možete vidjeti u galeriji slika.

Dokumenti:

 

Wordpress Gallery Plugin Free