Erasmus+ KA2 2023./2025. – Clean Environment-Clean School ClimateNaziv projekta: “Clean Environment-Clean School Climate” with Creative Environmental Practices in School Education

Akronim projekta: CleanECleanSCH

Broj projekta: 2023-1-NO01-KA220-SCH-000159229

Nadležnost: Norwegian Directorate for Higher Education and Skills – za Norvešku
Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) – za Hrvatsku

Nositelj projekta: Valdres vidaregåande skule, Leira, Norveška

Partneri u projektu: 1o Geniko Lykeio Kaisarianis, Atena, Grčka; Çağdaş ve Yenilikçi Eğitimciler Derneği, Trabzon, Turska; Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Galati, Galati, Rumunjska; UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PALERMO, Palermo, Italija; BAfEP Bildungsanstalt für Elementarpädagogik der Kongregation der Schwestern vom göttlichen Erlöser, Beč, Austrija; Srednja škola Valpovo, Valpovo, Hrvatska

Program: Erasmus+  za 2023./2025. godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Ključna aktivnost 2  – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Aktivnost: Školska partnerstva

Ukupna vrijednost projekta: 250.000,00 EUR (Srednja škola Valpovo – 33.480,00 EUR)

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Početak projekta: 01. rujna 2023.

Završetak projekta: 31. kolovoza 2025.

Vrijeme i mjesto mobilnosti:

  1. TPM1: 8. i 9. prosinca 2023. (Leira, Norveška – 2 nastavnika)
  2. LTT1: _____ (Atena, Grčka – 2 nastavnika, 4 učenika)
  3. TPM2: _____ (Trabzon, Turska – 2 nastavnika)
  4. LTT2: _____ (Beč, Austrija – 2 nastavnika, 4 učenika)
  5. LTT3: _____ (Valpovo, Hrvatska)
  6. LTT4: _____ (Galati, Rumunjska – 2 nastavnika, 4 učenika)
  7. TPM3: _____ (Palermo, Italija – 2 nastavnika)

Stranice projekta:

Poveznice na stranice:


Erasmus+

Ciljevi projekta:

 • Rasprava o uključivom akcijskom planu temeljenom na ekološkom obrazovanju u borbi protiv klimatskih promjena i promjena u okolišu.
 • Pretvoriti količinu otpada u školama i centrima društvenog života u korisne proizvode.
 • Razviti sadržaje kurikuluma na temu okoliša koji se mogu integrirati u kurikulume 10 različitih kolegija.
 • Povećati utjecaj ekološke svijesti i učiniti je održivom putem web portala/ digitalnih igara/ mobilnih aplikacija.

AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA: