Erasmus+ KA2 2021./2023. – Distance Learning Gateway 

Naziv projekta: ___  (Distance Learning Gateway)

Nadležnost: Nacionalna agencija za programe EU u školskom sektoru – za Njemačku
Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU) – za Hrvatsku

Nositelj projekta: Berufskolleg Borken (Borken, Savezna Republika Njemačka)

Partneri u projektu: Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi (Hatay, RepublikaTurska), Šiauliai Sports Gymnasium (Šiauliai, Republika Litva), Srednja škola Valpovo.

Program: Erasmus+  za ____ i  za __________ godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Ključna aktivnost 2  – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse

Aktivnost: Školska partnerstva

Broj projekta: ______________

Ukupna vrijednost projekta: ___________EUR (Srednja škola Valpovo –___________ EUR)

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Početak projekta: ___________

Završetak projekta: _____________

Vrijeme i mjesto mobilnosti:

Stranice projekta: 

Poveznice na stranice:Erasmus+


Ciljevi projekta:


AKTIVNOSTI I DOGAĐANJA:


Srednja škola Valpovo uključila se u još jedan novi projekt. Nositelj je projekta Berufskolleg Borken (Borken, Savezna Republika Njemačka). Osim Njemačke, kao glavnoga nositelja, u projektu sudjeluju: Necmi Asfuroğlu Anadolu Lisesi (Hatay, RepublikaTurska), Šiauliai Sports Gymnasium (Šiauliai, Republika Litva) I Srednja škola Valpovo.

Uvodni je sastanak održan u Hatayu (Antiohija, Republika Turska) od 27. ožujka. 2022. do 3. travnja 2022. godine.

Sudionici Srednje škole Valpovo bili su Krunoslav Vukelić, Danijel Šovagović i Josip Stanić. Krunoslav Vukelić, koordinator projekta, predstavio je našu školu, kao i Valpovo općenito, hrvatski obrazovni sustav, Slavoniju i Baranju te našu zemlju Republiku Hrvatsku. Danijel Šovagović govorio je o našim iskustvima s online nastavom u Loomen sustavu te izazovima evaluacije i praćenja rada, a Josip Stanić partnerima je opisao načine na koje su učenicima pokušali prenijeti i strukovna znanja u, ipak znatno kraćem, dijelu kada učenici nisu pohađali nastavu. Kada smo čuli ostale sudionike, zaključili smo da je Hrvatska, u smislu online nastave, bila prilično dobro pripremljena za takav oblik poučavanja, čak i prije pandemije.

Nakon uvodnoga pozdrava i dobrodošlice domaćina uslijedile su prezentacije svake zemlje sudionika, počevši od predstavljanju škole pa sve do glavne teme projekta, a to je Nastava na daljinu za vrijeme pandemije. Zanimljivi su bili rezultati istraživanja među učenicima i nastavnicima koje je provedeno prije same mobilnosti. Tako smo doznali da su naši učenici uglavnom pozitivnoga mišljenja o samoj online nastavi, ali su sami istaknuli i njezinu nedostatnu učinkovitost, problem upravljanja vremenom i osjećajem stresa tijekom takve vrste nastave te da im je generalno nedostajala nastava uživo.

U idućim danima uslijedile su radionice vezane uz digitalne alate i primjenu istih u nastavi. Neki od njih su: camart – cartoon photo, Mosaic Photo Effect, Animaker, Voki, genially,  i sl.

Sve je to bilo  začinjeno dobrim druženjem, gastronomijom i obilaskom kulturnih znamenitosti.

Cilj je ovoga projekta da se postojeća iskustva upotrijebe kako bi se ovakvi digitalni sadržaji i razni alati mogli iskoristiti na bolji, i učenicima zanimljiviji, način. U projekt se mogu uključiti i učenici i nastavnici. Dogovorena je sljedeća mobilnost koja će se održati u lipnju u Srednjoj školi Valpovo. S obzirom na dobra iskustva, svakako se uključite u neki od projekata, ako već niste 😊.

Projektni tim: Krunoslav Vukelić, Danijel Šovagović i Josip Stanić