Erasmus+ i ostali EU projekti

ERASMUS+ 2019./2020. ROBOTIKA I ETIKA U TEHNOLOGIJI NOVI KONCEPT HUMANIH PRAVA

Naziv projekta: „Robotika i etika u tehnologiji – novi koncept humanih prava“ (From robotics to the ethics of technology: the new concept of human rights)

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU

Nositelj projekta: Real Academia de Portugal, S.A., Lisboa, Portugal

Partneri u projektu: Srednja škola Valpovo (Valpovo, Croatia); 33 EG Sveta Sofia (Sofia, Bulgaria); Nezihe Derya Baltali Bilim ve Sanat Merkezi (Denizli, Turkey); GO! Atheneum, Redingenhof (Leuven, Belgium); Istituto di Istruzione Superiore “G.A.,Pischedda (Bosa, Italy)

Program: Erasmus+  za 2019./20. godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Ključna aktivnost 2  – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse (KA229)

Aktivnost: Školska partnerstva

Broj projekta: KA229-9A688EE6

Ukupna vrijednost projekta: 120.110,00 EUR (Srednja škola Valpovo – 19.390,00 EUR)

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Početak projekta: 1.rujna 2019.

Završetak projekta: 31.kolovoza 2021.

Vrijeme, mjesto, broj i trajanje mobilnosti:

 • Uvodna konferencija – 25. – 29.11.2019 (Lisabon, Portugal)- 2 nastavnika
 • mobilnost – tema: Ljudska prava i robotika (Leuven, Belgija) – 2 nastavnika + 4 učenika- travanj 2020.
 • mobilnost – tema: Robotika (Denizli, Turska) – 2 nastavnika + 4 učenika – rujan 2020.
 • mobilnost – tema: Robotika i zdravlje (Sofija, Bugarska) – 2 nastavnika + 4 učenika – siječanj 2021.
 • Veljača 2021 – on-line sastanak u vezi digitalnog manifesta u organizaciji Italije (Bosa)
 • Završni (evaluacijski) sastanak partnera u Valpovu (svibanj 2021.

Ciljevi projekta: Opći je cilj ovog projekta prvenstveno sistematizacija i razmjena najboljih praksi i iskustva za nastavnike i učenike iz područja tehnološke etike vezane uz umjetnu inteligenciju i robotiku kontekstualiziran u okviru ljudskih prava. Također će se razviti uvodne aktivnosti robotike u praktični scenarij, poput osnovne robotske građe i kodiranja, kako bi se učenike i nastavno osoblje uvelo u nove tehnologije i digitalno doba. Ciljevi ovog projekta slijede europsku strategiju i politiku u vezi s programom Erasmus+. Isto tako, projekt će razvijati ključne vještine informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) u transnacionalnim zemljama razinom dijeljenja najboljih praksi i praktičnih znanja koja će se potom širiti u škole i njihove lokalne zajednice.

ERASMUS+ 2019./2020. ŠKOLA ZA DIJALOG

Naziv projekta: Škola za dijalog

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nositelj projekta: PRONI – Centar za socijalno podučavanje Osijek

Partneri u projektu: 6 srednjih škola iz Osijeka i s područja Osječko-baranjske županije (Graditeljsko-geodetska škola Osijek, III. gimnazija Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića Osijek, Gimnazija Beli Manastir, Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Srednja škola Valpovo)

Program: Erasmus+  za 2019./20. godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Ključna aktivnost 3 – Dijalog s mladima

Aktivnost: Provedba istraživanja, 6 radionica – Vijećaonica sa srednjoškolcima, Završna “Velika Vijećaonica”, izrada Vodiča za srednje škole „Ja sam za dijalog“

Broj projekta: 2019-1-HR01-KA347-060674

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Početak projekta: 1.rujna 2019.

Završetak projekta: 31. svibnja 2020.

Mjesto provedbe projekta: u prostorima srednjih škola (Vijećaonice), u prostoru PRONI Centra za socijalno podučavanje u Osijeku, Kralja Zvonimira 15, prostor na području grada Osijeka (završna aktivnost – Velika vjećaonica)

Vrijeme provedbe projekta:

Rujan 2019. – provedba istraživanja na temu razine participacije učenika u školi te funkcioniranja Vijeća učenika u srednjim školama na području Osječko-baranjske županije

Listopad, studeni, prosinac 2019. – provedba 6 radionica Vijećaonica sa srednjoškolcima  i donositeljima odluka

Siječanj 2020. – provedba završne Velike Vijećaonice na kojoj će se razmatrati preporuke sa 6 radionica

Ožujak 2020. – Promocija Vodiča za srednje škole “Ja sam za dijalog” i distribucija u sve srednje škole Osječko-baranjske županije u svrhu širenja rezultata

Ciljevi projekta: osnažiti srednjoškolske ustanove Osječko-baranjske županije za provođenje dijaloga između mladih (učenika) i donositelja odluka (predstavnika škola), kod donošenja odluka koje se tiču mladih.

Specifični cilj je osvijestiti srednjoškolsku zajednicu OBŽ o važnosti funkcioniranja Vijeća učenika i potaknuti ju na aktivnije uključivanje učenika u rad VU. Također, informiranjem i podizanjem razine znanja o potrebi provođenja strukturiranog dijaloga u srednjoškolskoj zajednici, dodatni cilj je motivirati ih i osnažiti za uključivanje u provedbu 7. ciklusa Dijaloga EU s mladima,  posebice tijekom našeg predsjedanja Vijećem EU, u prvom dijelu 2020. godine.

PROACTIVA

Naziv projekta:  Proactiva

Nadležno tijelo:  Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Fond: Europski socijalni fond

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Područje: Zapošljavanje

Potpodručje: Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III

Specifični cilj: Jačanje kapaciteta lokalnih partnerstava za zapošljavanje i povećano zapošljavanje najranjivijih skupina na lokalnim tržištima rada.

Vrsta pravnog subjekta: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prijavitelj projekta: Grad Valpovo
Partneri : Lokalna razvojna agencija Valpovo – Petrijevci d.o.o, Harburg – Freundenberger Belišće d.o.o., TEO – Belišće d.o.o., Srednja škola Valpovo, Hrvatski zavod za zapošljavanje
Ukupna vrijednost projekta: 986.396. 61 kn
Broj projekta: UP.01.3.01.0114
EU financiranja: 100%
Trajanje projekta: 24 mjeseca
Početak projekta: 28.ožujka 2019.
Završetak projekta: 27.ožujka 2021.

Ciljevi projekta: Doprinijeti učinkovitoj provedbi Strategije razvoja ljudskih potencijala OBŽ-a 2020. kroz provedbu prilagođenih intervencija na tržištu rada i osnivanje Kluba za zapošljavanje s ciljem povećanja zapošljivosti 61 osobe pripadnika ranjivih skupina te oko 260 učenika na području Valpovštine.

ERASMUS+ 2019./2020.

Naziv projekta: „Europske vještine za europsku izvrsnost“ (European expertise for European excellence)

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nositelj projekta: Srednja škola Valpovo

Program: Erasmus+  za 2019./20. godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Aktivnost: Ključna aktivnost 1 – mobilnost u svrhu učenja za pojedince (omogućuje unaprjeđenje profesionalnih i osobnih kompetencija pojedinca)

Broj projekta: 2019-1-HR01-KA102-060626

Ukupna vrijednost projekta: 104.595,00 EUR

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Početak projekta: 1. lipnja 2019.

Završetak projekta: 31.svibnja 2020.

Vrijeme i mjesto mobilnosti:

 • 11.-23.11. 2019. (Braga, Portugal)
 • 11.-30.11. 2019. (Madrid, Španjolska)
 • veljača 2020. (Škofja Loka, Slovenija)

Broj i trajanje mobilnosti:

 • 16 učenika u Španjolskoj (ekonomisti i komercijalisti) – 3 tjedna
 • 14 učenika u Portugalu (CNC-operateri, strojobravari i tokari) – 3 tjedna
 • 10 učenika u Sloveniji (elektrotehničari) – 2 tjedna
 • nastavnicu u pratnji (s izmjenama)

Ciljevi projekta:

 • potaknuti profesionalni i osobni razvoj sudionika
 • proširiti postojeća znanja i usvojiti nova iz područja ekonomije, elektrotehnike, robotike, CNC-tehnologije i strojarstva
 • povećati jezične kompetencije
 • pridonijeti interkulturalnosti i internacionalnosti
 • povezati Srednju školu Valpovo s inozemnim partnerima, promovirati svoju školu, kulturu i zemlju

ERASMUS+ 2018./2019.

Naziv projekta: „Europske kompetencije i vještine za budućnost“ (European competences and skills for the future)

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nositelj projekta: Srednja škola Valpovo

Program: Erasmus+  za 2018./19. godinu (program EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport)

Potprogram: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Aktivnost: Ključna aktivnost 1 – mobilnost u svrhu učenja za pojedince (omogućuje unaprjeđenje profesionalnih i osobnih kompetencija pojedinca)

Broj projekta: 2018-1-HR01-KA102-047223

Ukupna vrijednost projekta: 114.450,00 EUR

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Početak projekta: 1.lipnja 2018.

Završetak projekta: 31.svibnja 2019.

Vrijeme i mjesto mobilnosti:

 • – 24. studenoga 2018. (Braga, Portugal)
 • siječnja – 16. veljače 2019. (Sevilla, Španjolska)
 • – 14. travanja 2019. (Malta)

Broj i trajanje mobilnosti:

 • 17 učenika u Portugalu (ekonomisti, komercijalisti i prodavači) – 3 tjedna
 • 24 učenika u Španjolskoj (13 elektrotehničara i 11 CNC – operatera) – 3 tjedna
 • 1 nastavnik u Portugalu – 3 tjedna
 • 4 nastavnika u Španjolskoj – ukupno 3 tjedna s izmjenama
 • 3 nastavnika na Malti – 1 tjedan

Ciljevi projekta:

 • Potaknuti profesionalni i osobni razvoj sudionika
 • Proširiti postojeća znanja i usvojiti nova iz područja ekonomije, trgovine, elektrotehnike i CNC-tehnologije
 • Povećati jezične kompetencije
 • Pridonijeti interkulturalnosti i internacionalnosti
 • Povezati Srednju školu Valpovo s inozemnim partnerima, promovirati svoju školu, kulturu i zemlju

 

ERASMUS+ 2017./2018.

Naziv projekta: „Novim tehnologijama na tržište rada“ (New technologies at labor market)

Nadležnost: Agencija za mobilnost i programe EU (AMPEU)

Nositelj projekta: Srednja škola Valpovo

Program: Erasmus+  za 2017./2018. godinu (program EU za obrazovanje,

osposobljavanje,  mlade i sport)

Potprogram: Strukovno obrazovanje i osposobljavanje

Aktivnost: Ključna aktivnost 1 – mobilnost u svrhu učenja za pojedince (omogućuje unaprjeđenje profesionalnih i osobnih kompetencija pojedinca)

Broj projekta: 2017-1-HR01-KA102-035011

Ukupna vrijednost projekta: 71.426,00 EUR

EU financiranja: 100%

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Početak projekta: 1.lipnja 2017.

Završetak projekta: 31.svibnja 2018.

Vrijeme i mjesto mobilnosti: 11. – 24. veljače 2018. (Sevilla, Španjolska)

Broj mobilnosti:

 • 16 učenika zanimanja elektrotehničar
 • 16 učenika zanimanja CNC – operater
 • 4 nastavnika strukovnih predmeta (2 iz aktiva strojarstva, 2 iz aktiva elektrotehnike)
 • ravnateljica
 • 2 nastavnika u pratnji

Ciljevi projekta:

 • Potaknuti profesionalni i osobni razvoj sudionika
 • Proširiti postojeća znanja i usvojiti nova iz područja elektrotehnike i CNC-tehnologije
 • Povećati jezične kompetencije
 • Pridonijeti interkulturalnosti i internacionalnosti
 • Povezati Srednju školu Valpovo s inozemnim partnerima, promovirati svoju školu, kulturu i zemlju