ELEKTROTEHNIČARI NA FAKULTETU U OSIJEKU

ELEKTROTEHNIČARI NA FAKULTETU U OSIJEKU

24. veljače 2020.

U sklopu projekta elektrotehničkog fakulteta FERIT iz Osijeka, LABUS, učenici 4.razreda elektrotehničara odradili su dio stručne nastave u kabinetima fakulteta. Pod stručnim vodstvom asistenata FERIT-a, te u pratnji profesora I.Cvenića, B.Puljeka i I.Silađija učenici su odradili tri laboratorijske vježbe. U kabinetu Automatike i robotike programirali su rad dizala uz stručni nazor Petre Đurović. U kabinetu obnovljivih izvora energije Mario Primorac im je objasnio značaj solarne energije, a zatim su obavljena mjerenja na jednom fotonaponskom modulu. U Kabinetu elektromotornih pogona Tin Benšić je objasnio probleme kod pokretanja asinkronih motora, te su obavljena mjerenja na frekventnom pokretaču.