Elektromehaničar

– obavljanje poslova u proizvodnji i održavanju električnih strojeva i uređaja

– izrada elektrotehničkih crteža i shema

– izrada i sastavljanje elektromehaničkih sklopova strojeva i uređaja

– sastavljanje niskonaponskih razvodnih uređaja i sigurnosne opreme

– završna kontrola proizvoda, pronalaženje i otklanjanje grešaka na serijskim proizvodima

– sastavljanje podsustava i sustava električnih mjernih instrumenata, baždarenje instrumenata i dr.

Nastavni plan i program: