EDUKACIJA U TEO BELIŠĆE D.O.O

EDUKACIJA U TEO BELIŠĆE D.O.O

11. rujna 2023.

Dana 7.rujna 2023. godine profesori Dino Emes i Ivan Vidošić prisustvovali su edukaciji koju je organiziralo poduzeće TEO Belišće d.o.o. Tema edukacije bila je programiranje PLC-a preko Siemens TIA portala i automatizacija maketa završnih radova preko PLC programskog paketa. Uz vrlo strpljivog edukatora, Alena Ravasa, profesori su s lakoćom stekli osnove programiranja PLC-a koje je će primjeniti u svojoj nastavi.

Zahvaljujemo se na organizaciji, trudu i gostoprimstvu poduzeća TEO Belišće i radujemo se daljnjoj suradnji.

Wordpress Gallery Plugin Free