DRŽAVNA MATURA – JESENSKI ROK

DRŽAVNA MATURA – JESENSKI ROK

12. rujna 2022.

PRIVREMENI REZULTATI: 12. 9. 2022. (12.00h)

ROK ZA PRIGOVORE: 12. 9. 2022. (od 12.01 h do 14. 9. 2022. (do 12.00 h)

-upute i Obrazac na Loomenu – E-kolegij – DRŽAVNA MATURA

KONAČNI REZULTATI: 19. 9. 2022.

PODJELA SVJEDODŽBI: 20. 9. 2022.