DRŽAVNA MATURA – JESENSKI ROK

DRŽAVNA MATURA – JESENSKI ROK

9. rujna 2023.

11.9. 2023. u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature učenika ostvareni u jesenskom roku.

Prema članku 43. Pravilnika o polaganju državne mature, objavom rezultata počinje rok za prigovore učenika na bodovanje ispita.

Učenici mogu prigovore predavati od 11. 9. 2023. od 12:01  sati do 13. 9. 2023. do 12:00 sati.

Način prigovora:

  1. skinuti obrazac na svoje računalo (obrazac se nalazi na Loomenu),
  2. popuniti obrazac na računalu
  3. staviti prigovor nazad u tečaj u zadaću u : Popunjeni obrazac za prigovor

Konačni rezultati: 18. 9. 2023.

Podjela svjedodžbi/potvrda: 19. 9. 2023.