DOPUNSKI NASTAVNI RAD – ZA 1., 2. I 3. RAZREDE

DOPUNSKI NASTAVNI RAD – ZA 1., 2. I 3. RAZREDE

23. lipnja 2021.

Dopunski nastavni rad – za 1., 2. i 3. razrede održat će se 30. lipnja, 1., 2., 5. ,6. i 7. srpnja 2021. godine.

Raspored će biti objavljen naknadno na web stranici škole.