DOPISIVANJE NA NJEMAČKOM JEZIKU

DOPISIVANJE NA NJEMAČKOM JEZIKU

28. prosinca 2018.

Zahvaljujući e-twinning suradnji učenici 2.kom, 4.kom i petoro učenika iz 2.b og započeli su dopisivanje na njemačkom jeziku s učenicima privatne gimnazije Arel Koleji u Istambulu koji su poslali 32 pisamca u kojima su se predstavili, a učenici naše škole su im na sličan način odgovorili.

Budući da se radi o početnicima 2. – 4. godine učenja svi su se mogli uvjeriti da nikome nije lako na tom stupnju, te da i drugi prave slične greške, ali da je bitno iskoristiti svaku priliku za primjenu stečenog znanja kolikogod skromno ono bilo jer : „Übung macht den Meister“ (vježba čini majstora).

profesorice: T. Kokić i A.Slačanac