DJELATNICI SREDNJE ŠKOLE VALPOVO NA MOBILNOSTI U ŠPANJOLSKOJ

DJELATNICI SREDNJE ŠKOLE VALPOVO NA MOBILNOSTI U ŠPANJOLSKOJ

10. svibnja 2022.

Nakon prvog tzv, kick-off sastanka projekta Digital Games Treasury and Library (skraćeno DiGiTaL) u organizaciji naše škole uslijedio je prvi LTT  (Learning, Training and Teaching) sastanak kod nositelja projekta – srednje škole IES Javier Garcia Tellez iz grada Caceres, pokrajina Extremadura, u Španjolskoj. Mobilnost je realizirana u tjednu 25-29., odnosno u pet radnih dana. Na ovoj edukaciji, u kojoj sudjeluje isključivo osoblje Srednje škole Valpovo, sudjelovali su Ružica Jokić, prof. biologije, Danijel Šovagović, voditelj IT korisničke službe i Krunoslav Vukelić, prof. sociologije, ujedno i voditelj ovog projekta.

Na ovom sastanku krenulo se sa konkretnim aktivnostima u pogledu korištenja Web 2.0 alata u nastavi i učenju. Sudionicima su predstavljeni razni prezentacijski alati (Prezi), zatim brain-storming alati poput Padlet, Mentimeter, kviz-aplikacije poput Kahoota, Plickers itd. Te aplikacije i alate predstavili su zaposlenici ove škole, koji su iz prve ruke objasnili na koji način koriste navedene alate u svojoj redovnoj i fakultativnoj nastavi, a treba napomenuti da je ova škola, kao i naša, mješovitog tipa. Jedna od zanimljivosti ove škole je i da je ona jedna od tek nekoliko škola u čitavoj Španjolskoj koja provodi nastavu i na engleskom jeziku po posebnom programu financiranom uz pomoć Velike Britanije, te da kao takva ima mogućnost zapošljavanja osobe kojoj je engleski materinji jezik kao savjetnika za nastavu na engleskom jeziku. Ovakva orijentacija na učenje stranog jezika nastala je kao reakcija na slabije rezultate na PISA testovima u tom području, a čini se da su baš na tom području nastavnici pronašli veliku primjenu.

Sudionicima su predstavljena i neka iskustva na koji način tehnologija može poboljšati i atmosferu unutar razreda, zatim povezati različite sadržaje i predmete, uvesti projektnu nastavu, angažirati učenike u kreiranju i edukativnih i zabavnih sadržaja itd. 

Sudionici svake od ovih mobilnosti su u obvezi napraviti tzv. diseminaciju (predstavljanje projekta) i pripremiti edukaciju za kolege iz škole i učenike na kojima bi ih se naučilo koristiti ove alate u edukacijske svrhe. 

Sljedeća se mobilnost planira u mjestu Kavadarci, Sjeverna Makedonija krajem svibnja 2022., a na kojoj će sudjelovati troje nastavnika. Na njoj će se nastaviti sa implementacijom ovih alata u nastavi i učenju.