DAN RJEČNIKA

DAN RJEČNIKA

16. listopada 2020.

Dan rječnika obilježavamo 16. listopada u spomen na američkog leksikografa, pravopisnog reformatora i političara Noaha Webstera. On je svoje djelo „An American Dictionary of the English Language“  počeo  pisati s 43 godine i trebalo mu je 27 godina da ga dovrši i objavi 1828.  Svrha obilježavanja ovog dana je isticanje važnosti upotrebe rječnika i obogaćivanja vokabulara.

Ovaj je dan prigoda da se prisjetimo i prvoga tiskanog rječnika hrvatskoga jezika – Rječnika pet najuglednijih europskih jezika: latinskoga, talijanskoga, njemačkoga, dalmatinskoga i mađarskoga (Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum — Latinae, Italicae, Germanicae, Dalmatiae et Ungaricae) kojeg je sastavio Faust Vrančić i objavio u Veneciji 1595. godine.

Ovom je prigodom u školskoj knjižnici postavljena mala izložba rječnika. Predlažemo vam da današnji dan proslavite tako da prelistate neki rječnik i naučite nekoliko novih riječi. 🙂