ANA VINOGRADAC – ZVJEZDICA PJESNIKINJA

ANA VINOGRADAC – ZVJEZDICA PJESNIKINJA

25. travnja 2021.

Učenica je 4. razreda opće gimnazije. Piše pjesme od trinaeste godine i sudjeluje na LiDraNu svake godine od 7. razreda osnovne škole. Od tada postiže zapažene rezultate. Njena se prva pjesma zvala Noć, a ove ju je godine pjesma Aurora dovela do prijedloga za državnu smotru LiDraNo.  Kao i svih prethodnih godina, Ana na okruglim stolovima dobiva velike pohvale za svoj rad i svake je godine predložena za državnu razinu.

Ana, bravo.